ISTORIE

DIPLOME PRIVIND ISTORIA COMITATULUI TIMIŞ ŞI A ORAŞULUI TIMIŞOARA
OKLEVELEK TEMESVÁRMEGYE ÉS TEMESVÁR VÁROS TÖRTÉNETÉHEZ
II. 1430–1470

Culese de/Anyagát gyűjtötte: Pesty Frigyes
Ediţie, note şi comentarii /Magyarázó jegyzetekkel kiadta: Livia Magina, Adrian Magina

carte
ISBN 978-606-543-464-6
Anul apariției: 2014
Format: B5
Nr. pagini: 478
Copertă cartonată

Se împlinesc 117 ani de când a văzut lumina tiparulului primul volum din „Diplome privind istoria comitatului Timiş şi a oraşului Timişoara“. Rod al muncii lui Pesty Frigyes, volumul a apărut în anul 1896, după moartea istoricului de origine bănăţeană, prin grija unuia dintre colaboratorii săi, Ortvay (Orthmayr) Tivadar. Temporal, primul volum acoperă intervalul 1183-1430.
Această a doua parte acoperă intervalul 1430-1470 şi cuprinde 365 de documente, redate integral, şi care sunt însoţite de scurte regeste care conţin numele emitentului, al beneficiarului şi tipul de problemă întâlnit (vânzare-cumpărare, punere în posesie, împotrivire etc.). Pentru a facilita accesul la informaţie, volumul este însoţit de indici de nume şi indici de localităţi, care trimit la numărul documentului în care acestea apar.


CUPRINS / TARTALOM


INTRODUCTION (Introducere/Bevezető)

PREFAŢĂ

ELŐSZÓ

ABREVIERI / RÖVIDÍTÉSEK4

DIPLOME / OKLEVELEK

INDICE DE PERSOANE / SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

INDICE DE LOCALITĂŢI / HELYSÉGNÉVMUTATÓ