ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

NUNTA, ÎNTRE RITUAL ȘI SPECTACOL

Elena Basso Stănescu

carte
ISBN 978‑606‑543‑351‑9
Anul apariției: 2013
Format: 13 × 20 cm
Nr. pagini: 202

CUPRINS


INTRODUCERE

CAP. I. NUNTA CA RIT DE TRECERE. NUNTA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ
Diversitatea scenariului
Reconstituirea relaţiilor sociale
Momente ritualice importante ale ceremonialului nunţii
Relaţiile de rol ale miresei şi mirelui
Cununia – moment strategic fundamental
Secvenţe ritualice ale mesei de nuntă

CAP. II. CONVENŢIA CĂSĂTORIEI ŞI CĂUTAREA IDENTITĂŢII
Căsătorie. Cununie. Nuntă
Personaje cu rol ceremonial şi ritual
Zestrea, atribut al convenţiei căsătoriei
Familia. Relaţii de rudenie
Forme de înrudire spirituală

CAP. III. DINAMICA ŞI PLASTICITATEA RITUALULUI DE NUNTĂ
Caracterul festiv şi caracterul alegoric
Secvenţe ritualice de prag
Varietatea şi plasticitatea obiceiurlor de nuntă

CAP. IV. SPECTACOLUL NUNŢII. MIRE ŞI MIREASĂ ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN
Mireasă şi mire – partituri complexe în ceremonialul şi ritualul nunţii
Comportament ritual simbolic la gătitul miresei
comportament ritual simbolic la gătitul mirelui
Relaţii de rol ale tânărului cuplu cu personaje importante din cadrul ceremonialului nunţii

CAP. V. PERSONAJE CU ROL CEREMONIAL ȘI RITUAL
Personaje principale în cadrul ceremonialului
Personaje cu rol episodic în cadrul ceremonialului nupţial
Alaiul de nuntă

CAP. VI. SCENOGRAFIA CEREMONIALULUI – FAST ŞI OSTENTAŢIE
Elementele specifice stadiului pregătitor al nunţii – la casa mirelui şi la casa miresei
Ospăţul de nuntă – masa mare – fast şi ostentaţie

CAP. VII. SIMBOLISTICA OBIECTELOR ÎN CADRUL RITUALULUI NUNŢII
Însemne ceremoniale: steagul, bradul, mărul
Simbolistica pieselor vestimentare specifice ritualului căsătoriei
Încărcătura simbolică a darului de nuntă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXĂ – FOTOGRAFII