FILOLOGIE

MULTUM IN PARVO. EXPRESII ŞI CITATE LATINEŞTI ADNOTATE
[MULTUM IN PARVO. ANNOTATED LATIN PHRASES AND QUOTATIONS]

Oliviu Felecan, Nicolae Felecan

carte
ISBN 978-606-543-358-8
Anul apariției: 2013
Format: A5
Nr. pagini: 206
Preț: 20 lei

Prezenta lucrare porneşte de la un întreit aspect: de a pune la dispoziţia celor dornici de informare expresii şi citate latine, care confirmă o cultură ajunsă la un înalt nivel de dezvoltare, de a oferi traducerea exactă a lor, dar şi variantele sub care mai pot apărea, fie în literatura latină, fie la alte popoare moderne și, nu în ultimul rând, de a arăta faptul că, în general, întreaga civilizaţie modernă se sprijină pe zestrea culturală a Antichităţii. (din „Cuvânt înainte“)CUPRINS


Cuvânt înainte

1. Sigle și abrevieri

2. Dicționar de expresii și citate latinești adnotate

3. Index nominum

4. Index verborum

5. Rezumat

6. Summary

7. Résumé

8. Bibliografie

Contents

Table des matières