FILOLOGIE

UN EXCURS ONOMASTIC ÎN SPAŢIUL PUBLIC ROMÂNESC ACTUAL
[AN ONOMASTIC EXCURSION INTO CONTEMPORARY ROMANIAN PUBLIC SPACE]

Oliviu Felecan

carte
ISBN 978-606-543-355-7
Anul apariției: 2013
Format: A5
Nr. pagini: 206
Preț: 20 lei

CUPRINS


1. Introducere

2. Antroponimie: între tradiție și inovație
2.1. Un excurs diacronic în antroponimia spaţiului carpato-danubiano-pontic
2.2. Antroponime romanice în spaţiul maramureşean contemporan
2.3. Contactul lingvistic româno-romanic actual, reflectat în antroponimie
2.4. Numele actuale – între uz şi abuz. Reflectarea lor în mass-media
2.5. Observaţii referitoare la unele supranume colective din nord-vestul României

3. Onomastica din spațiul public românesc
3.1. Ancheta socio- și psiholingvistică: mijloc de cercetare a onomasticii din spaţiul public românesc actual
3.2. Nume de firme din spațiul urban românesc – perspectivă teoretică
3.3. Tipologia numelor de firme din spaţiul public românesc actual
3.4. Denumiri ale lăcașurilor de cult din România

4. Summary

5. Résumé

6. Index auctorum et operum

7. Index nominum et rerum

8. Contents

9. Table des matières