ANALELE BANATULUI

ANALELE BANATULUI
SERIE NOUĂ
ARHEOLOGIE – ISTORIE
XXI / 2013

carte
ISSN 1221-678X
Anul apariției: 2013
Format: A4
Nr. pagini: 528

CUPRINS – SOMMAIRE – INHALT – CONTENTS


ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

FLORIN DRAŞOVEAN
Despre unele sincronisme de la sfârșitul neoliticului târziu și începutul eneoliticului timpuriu din Banat și Transilvania. O abordare Bayesiană a unor date absolute publicate de curând şi republicate recent / Certain Syncronisms Between the End of the Late Neolithic and the Beginning of the Early Eneolithic in Banat and Transylvania. A Bayesian Approach to Published Absolute Dates

DRAGOŞ DIACONESCU
Consideraţii privind cronologia epocii timpurii a cuprului în estul Bazinului Carpatic (cultura Tiszapolgár) / Regarding the Chronology of the Early Copper Age in the Eastern Carpathian Basin (the Tiszapolgár Culture)

SARAH SHERWOOD
Ground Truthing Magnetometer Data Using Soil Coring: Initial Results from Corneşti-Iarcuri, Timiş County, Romania

ANDREI GEORGESCU
Observaţii asupra unei fibule descoperite la Foeni, jud. Timiş / Remarks Regarding a Bronze Fibula Unearthed at Foeni, Timiş County

CORIOLAN HORAŢIU OPREANU, VLAD-ANDREI LĂZĂRESCU, DAN ŞTEFAN
Noi cercetări la Porolissum / New Researches at Porolissum

CRISTIAN GĂZDAC, CĂLIN COSMA
Monede romane şi statut social într o necropolă de secolele VI–VII. „Groapa lui Hărăstăşan”, Noşlac, jud. Alba, România / Roman Coins and Social Statute within a Necropolis of the 6th – 7th Centuries. The „Hărăstăşan’s Pit”, Noşlac, Alba County, Romania

LAVINIA GRUMEZA
Roman Coins in Sarmatian Graves from the Territory of Banat (2nd – 4th centuries AD)

VLAD-ANDREI LĂZĂRESCU, VLAD TURCU
Anotimpuri ale morţii. Date despre o metodă arheologico astronomică pentru studierea riturilor funerare antice / Seasons of Death. Towards an Archaeological-Astronomical Method for Studying Ancient Burial Rites


ISTORIE MEDIE


DANIELA TĂNASE
Mărturii arheologice din epoca timpurie a migraţiilor în Banat-Etapa D2 / Archaeological Testimonies from the Early Period of Migrations in Banat – D2 Phase / Archäologische Belege aus der frühen Völkerwanderungszeit im Banat – die Stufe D2

ERWIN GÁLL
Dăbâca: necropola din jurul bisericii din Grădina lui A. Tămaş. Câteva idei privind evoluţia habitatului de la Dăbâca / Dăbâca: the Churchyard Cemetery in the Garden of A. Tămaş. Some Ideas on the Evolution of the Medieval Habitat in Dăbâca

ZSUZSANNA KOPECZNY
Reşedinţa regală medievală de la Timişoara / The Medieval Royal Residence from Timişoara

LIGIA BOLDEA
Structuri domeniale în Banatul medieval de Câmpie. Date asupra patrimoniului funciar al unui comite de Caraş din perioada angevină / Manor Structures in The Medieval Plain Banat. Data on the Real Estate Ownage of a Caraş County Earl From the Angevine Period

ZOLTÁN IUSZTIN
Scaunele de judecată din comitatul Timiş / Judicial Courts in Timiș County

DRAGOŞ LUCIAN ŢIGĂU
Familia Vaida de Giarmata (1400 – 1550) / The Vaidas of Gyarmat (1400–1550)

ISTVÁN PETROVICS
King Matthias and the Towns of the Realm

LIVIA MAGINA
O dispută pentru locul de vad de la Mureş (1543) / A Dispute Over the Ford of Mureş River (1543)

ADRIAN MAGINA
Fortificaţiile Lipovei şi Timişoarei în preajma cuceririi otomane (1551) / Fortifications of Lipova and Timişoara on the Eve of Ottoman Conquest

GEORGETA EL SUSI
Faunal Remains from the Ottoman Period (16th Century AD) at Pâncota – “Turkish Fortress” (Arad County)

LIGIA TEODORA DRĂGHICI
Evoluţia simbolisticii blazoanelor în cazul înnobilărilor cu acordare de blazon în Transilvania, Banat şi Partium în cursul secolelor XVI–XVIII. Studiu comparativ / The evolution of the Representations of the Coats of Arms in Cases of Ennoblement in Transylvania, Banat and Partium During the 16th–18th Centuries. Comparative Study


ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ


ZORAN MARKOV
Consideraţii privind evoluţia puştilor de vânătoare în secolele XVIII–XIX. Colecţie de arme a Muzeului Banatului din Timişoara / Consideration on the Evolution of the Hunting Rifles in the 18th and 19th centuries. The Arms Collection of the Banat Museum

MARIA VERTAN
Organizarea administrativ-teritorială a Banatului istoric în perioada 1716 – 1860 / Administrative-Territorial Organization of the Historical Province of Banat During 1716 – 1860

VICTOR NEUMANN
Iluminismul transilvan: ecouri europene şi aspiraţii intelectuale locale / Transylvanian Enlightenment: European Influences and Local Intellectual Ambitions

ELENA MIKLOSIK
Anton Schmidt (1786 – 1863), constructorul uitat al Timişoarei moderne / Anton Schmidt (1786 – 1863), the long-forgotten builder of modern Timişoara

CRISTIAN GRAURE
“Din oglinda cu memorie”. Călătoria fotografiei la Timişoara (1839 – 1855) / “From the Mirror with a Memory” – Travelling Photography towards Timișoara (1839 – 1855)

CIPRIAN GLĂVAN
Defortificarea cetăţii Timişoara / The Demolition of the Fortress Timişoara

SORIN MITU
Pentru o istorie a viselor româneşti: probleme ale cercetării, surse şi tipologie / For a History of Romanian Dreams: Problems of Research, Sources and Typology

MIODRAG MILIN
Voluntari sârbi pe Frontul românesc din toamna anului 1916 / Serbian Volunteers on the Romanian Front in the Autumn of 1916

VASILE DOCEA
Biserica lui Ioan Salvici: un episod din istoria relaţiilor româno-germane / The Church of Ioan Slavici: An Episode Regarding the History of Romanian-German Relations

ION NOVĂCESCU
„Chestiunea Banatului” între politica naţională şi politică de partid. Mari polemici politice şi parlamentare (decembrie 1923) / “The Banat Issue" Between National Policy and Party Politics. The Great Political and Parliamentary Debates From December 1923

VASILE RĂMNEANŢU
Periferiile oraşului Timişoarei în anul 1933 / The Peripheries of Timişoara in 1933

MARUSIA CÎRSTEA
Anglo-Romanian Economic Relations (1934 – 1939)

RADU PĂIUŞAN
Noi date despre istoricul activităţii Partidului Naţional-Popular în Banat în anul 1946 / New Data About the Historical Activity of Popular National Party in Banat

EUSEBIU NARAI
Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944 – 1948) / Banking and Financial Situation in Severin County (IV)


ABREVIERI BIBLIOGRAFICE