ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

INTERFERENŢE CULTURALE ÎN OBICEIURILE FUNERARE DIN JUDEŢUL MUREŞ (SECOLELE XIX–XX)

carte
ISBN 978-606-543-309-0
Anul apariției: 2013
Format: B5
Nr. pagini: 458
Copertă cartonată

CUPRINS


ABREVIERI

CUVÂNT ÎNAINTE

INTRODUCERE

I. REPERE TEORETICE ŞI DOCUMENTARE

II. ARIA DE CERCETARE

III. CATEGORIILE MORŢII: MOARTEA DE RÂND ŞI CEA AFARĂ DE RÂND

IV. GRIJA PENTRU MORT. MOARTEA „DE RÂND”
IV.1. PRACTICI PREFUNERARE. SEMNELE MORŢII
IV.2. MOMENTUL MORŢII
IV.3. PRIVEGHIUL
IV.4. ÎNGROPĂCIUNEA
IV.5. OFRANDELE FUNERARE: POMENILE
IV.6. TRANSPORTUL MORTULUI LA CIMITIR. RITUALURI LA GROAPĂ
IV.7. LOCUL ÎNMORMÂNTĂRII. CIMITIRUL ŞI ALTE LOCURI DE ÎNGROPARE. RITURI LA GROAPĂ
IV.8. ÎNSEMNE FUNERARE
IV.8.1. Steagul şi praporii
IV.8.2. Toiagul
IV.8.3. Pomul
IV.8.4. Crucea, stâlpul funerar
IV.9. MESELE FUNERARE
IV.10. BOCITUL MORTULUI
IV.11. RITUALURI POSTFUNERARE
IV.12. DOLIUL ŞI COMEMORĂRILE PERIODICE ALE MORŢILOR

V. GRIJA PENTRU CEI VII
V.1. RELAŢIILE DE RUDENIE ŞI OBICEIURILE DE ÎNMORMÂNTARE
V.2. CASA, FAMILIA ŞI NEAMUL LA ÎNMORMÂNTARE
V.3. RUDENIA SPIRITUALĂ. NĂŞIA ŞI ÎNMORMÂNTAREA
V.4. VECINĂTATEA LA ÎNMORMÂNTARE
V.5. SATUL ŞI ÎNMORMÂNTAREA

VI. MOARTEA „AFARĂ DE RÂND”
VI.1. MOARTEA NĂPRAZNICĂ. MOARTEA FĂRĂ LUMÂNARE
VI.2. MOARTEA PREMATURĂ. ÎNMORMÂNTAREA TINERILOR NECĂSĂTORIŢI
VI.3. MOARTEA PREMATURĂ. ÎNMORMÂNTAREA COPIILOR NEBOTEZAŢI
VI.4. MOARTEA ÎN AFARA SPAŢIULUI COMUNITAR. MOARTEA ÎN RĂZBOI
VI.5. ÎNMORMÂNTAREA STRIGOILOR
VI.6. MOARTEA MARGINALILOR. ÎNMORMÂNTAREA SINUCIGAŞILOR

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIA GENERALĂ

ANEXE
Anexa nr. 1. LISTA INFORMATORI
Anexa nr. 2. GLOSAR, TERMENI LOCALI ŞI ARHAISME
Anexa nr. 3. TRANSCRIERI INTERVIURI
Anexa nr. 4. TEXTE MANUSCRISE

ADDENDA
Abstract
Összefoglaló

CONTENTS

TARTALOM