RELIGIE ŞI TEOLOGIE

TEOLOGIE ŞI SPIRITUALITATE

Adrian Gh. Paul

carte
ISBN 978-606-543-342-7
Anul apariției: 2013
Format: B5
Nr. pagini: 518
Preț: 50 lei

CUPRINS


Introducere

Îndumnezeirea omului în spiritualitatea răsăriteană şi apuseană

Mişcarea isihastă şi rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea răsăriteană

Mişcarea isihastă şi rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea răsăriteană (Partea a II-a)

Povestea vieţii şi profilul spiritual al Sfântului Grigorie Palama (Prima parte)

Viaţa spirituală a omului nou în Hristos în învăţătura teologică a Sfântului Nicolae Cabasila

Baza ascetico-gnoseologică a doctrinei ascetice a Sfântului Grigorie Palama

Misticismul hristocentric în teologia Sfântului Nicolae Cabasila

Doctrina Sfântului Grigorie Palama despre Dumnezeu‑Treimea în esenţa Sa tainică și energiile Sale necreate

„Imitarea lui Cristos” la Thomas de Kempis şi „urmarea lui Hristos” în concepţia teologică răsăriteană

Lumina divină necreată – temă teologică de bază în tratarea Sfântului Grigorie Palama

„Duhul ca iubire” în abordarea teologică a Sfântului Grigorie Palama: o influenţă augustiniană?

Viaţa, personalitatea şi influenţa doctrinară a Sfântului Diadoh al Foticeei

Sfântul Macarie Egipteanul – personalitate marcantăa spiritualităţii creştine răsăritene

Elemente de „teologie soteriologică” în învăţătura ascetică a Sfântului Diadoh al Foticeei

Influenţa operei Sfântului Macarie Egipteanul asupra spiritualităţii creştine răsăritene

Doctrina antropologică a Sfântului Diadoh al Foticeei

Influenţa Sfântului Macarie Egipteanul asupra Creştinismului modern

Influenţa diadohiană asupra învăţăturii duhovniceşti în scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul

Filantropia creştină – viziune teologico-socială în scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur – predicator prin excelenţă al iubirii creştine

Elemente doctrinare de natură soteriologică în teologia Sfântului Irineu de Lyon

Relaţia cu Dumnezeu – element constitutiv al chipului dumnezeiesc în om în concepţia lui Martin Luther

Concepţia ortodoxă despre îndumnezeirea omului în abordarea teologică a Fericitului Augustin

Învăţătura despre „har” în abordarea teologică a lui Martin Luther

Bibliografie selectivă