ISTORIE

CLIO ÎN ZODIA IDEOLOGIZĂRII. INTERFERENŢE POLITICO-ISTORIOGRAFICE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ

Gabriel Moisa

carte
ISBN 978-606-543-416-5
Anul apariției: 2013
Format: A5
Nr. pagini: 302

„Prezentul volum face o analiză transversală asupra raportului dintre ideologie şi istorie de-a lungul unei jumătăţi de secol românesc aflat sub Cortina de Fier, cu un plus de accent pe intervalul 1965–1989, anii în care la conducerea Partidului Comunist Român s-a aflat Nicoale Ceauşescu. Am extins cercetarea pe întreaga perioadă comunistă pentru a determina mai uşor evoluţia scrisului istoric, ingerinţa directivei politice, dar mai ales pentru a urmări continuităţile şi discontinuităţile istoriografice de la o etapă la alta, în funcţie de imperativele momentului, generate de necesităţile regimului. Investigaţia noastră îşi propune să discute raportul dintre politică şi istorie începând încă de la instaurarea guvernului marionetă Groza, deci implicit a regimului comunist, încheiat cu evenimentele din decembrie 1989, să explice histopolitografia comunismului românesc, locul scrisului istoric în politică precum şi mai ales al politicii în istoriografie”. (Autorul)


CUPRINS


INTRODUCERE

I. ISTORIA: ÎNTRE IDEOLOGIE ŞI POLITICĂ
Orizonturi incerte: 1945–1948
În plin stalinism: 1948–1955
Pe drumul dezgheţului: 1955–1960
Dezgheţul: 1960–1964
Dincolo de dezgheţ este terenul solid: 1965–1971
Din nou pe un teren (aproape) îngheţat sau despre „stalinism cu măsură”: 1971–1989

II. INSTRUMENTALIZAREA INSTITUŢIONALIZATĂ A ISTORIEI. CÂTEVA STUDII DE CAZ
1. Instituţiile muzeale cu profil istoric
a. Muzeele de istorie, propaganda oficială şi cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu în România anilor ’60–’80 ai secolului trecut
b. Radiografia unei falsificări a istoriei în România comunistă: „Tematica cadru pentru muzeele judeţene de istorie” (1985)
2. Cinematografia: propagandă, ideologie, istorie

III. ÎN ZODIA REEVALUĂRILOR
1. Reevaluarea „Istoriei României” (Românilor) între 1965–1989
2. Traco-dacomania anilor ’70–’80 ai secolului trecut
3. Independenţa României (1877–1878): evaluare şi reevaluare
4. Revizuiri aproape „imposibile”: Nicolae Titulescu: posibile interpretări
5. Gheorghe I. Brătianu sau despre un util „duşman al poporului”

CONCLUZII

INDICE