ISTORIE

POLITICI CULTURALE ȘI MODELE INTELECTUALE ÎN ROMÂNIA

Editori: Lucian Nastasă, Dragoș Sdrobiș

carte
ISBN 978-606-543-390-8
Anul apariției: 2013
Format: B5
Nr. pagini: 428
Copertă cartonată

„Studiile din acest volum încearcă să surprindă amplitudinea anumitor modele sociale și să releve impactul politicilor culturale în România modernă. Dacă unele dintre acestea se axează pe evidențierea unor clivaje – etnice, politice sau sociale – inerente promovării sociale, altele încearcă să surprindă dezvoltarea sferei de acțiune a politicilor culturale, într‑o Românie care încerca din mers să învețe și să producă modernitatea. Autorii studiilor de față sunt convinși că părăsirea certitudinilor moștenite reprezintă cheia cultivării spiritului critic, care să ajute, la rându-i, la articularea unor interogații relative la relația dintre elite, societate și istorie”. (Dragoș Sdrobiș)


CUPRINS

DRAGOŞ SDROBIŞ
Politici culturale și modele intelectuale în România (câteva precizări conceptuale)


PARTEA I. MECANISME IDEOLOGICE ȘI INTELECTUALE ALE IDENTITĂȚII

DIETMAR MÜLLER
Instituţionalizarea cunoaşterii ştiinţelor sociale în perioada interbelică: Institutul Social Român şi Asociaţia de Poalitică Socială (Verein für Sozialpolitik)

MIHAELA GRANCEA, RADU ŞERBAN
Industrie şi artă, etic şi estetic în filmul interbelic. Câteva realităţi şi opinii din mediul cultural românesc

MIHAI A. PANU
Activism politic şi promovare etno-culturală în rândurile minorităţii germane din Banatul interbelic

VERONICA TURCUŞ
Academia Română și politica ei culturală externă la începutul anilor ’30: Raportul cu Accademia d’Italia

GRIGORE MOLDOVAN
Instituţii ale stalinismului cultural românesc: înfiinţarea „Institutului de studii româno-sovietic”, filiala Cluj (1949)

ZSUZSÁNNA MAGDÓ
Mass Enlightenment, Atheism and the Romanian Socialist Nation: The Society for the Dissemination of Culture and Science, 1949–1963


PARTEA A II-A. LEGITIMAREA MERITOCRAȚIEI ȘI A ELITELOR: UNIVERSITATEA

LEONIDAS RADOS
Jewish Students and Jewish-Gentile Relations in the University of Iași (1860–1900)

NAGY LEVENTE
Concursul discursurilor. Catedra de Română de la Budapesta și discursul despre continuitatea daco-romană în perioda interbelică

IRINA NASTASĂ-MATEI
Studenţii români în perioada interbelică, între educaţia „naţională” și universităţile occidentale

ȘERBAN TURCUŞ
Istoricul Constantin Marinescu despre Universitatea din Cluj (politică de cadre, atmosferă, programe de studiu)

MARIUS CAZAN, VLAD PAŞCA
„Lupta de clasă” la porţile facultăţilor. Politici de promovare socială prin învăţământul superior în epoca Gheorghiu-Dej (1948–1965)


PARTEA A III-A. IDEOLOGII ȘI MODELE INTELECTUALE

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
De la ortodoxia iudaică la asimilism: Heymann Tiktin

DRAGOŞ SDROBIŞ
O identitate disputată în România interbelică: intelectualul. Între tribulaţii generaţionale și diferenţe specifice

LIVIU NEAGOE
Intelectualii români şi chestiunea evreiască 1870–1910

LUCIAN NASTASĂ
Intelectualii și violenţa

SILVIA MITRICIOAEI
Iudaism și pedagogie sionistă în opera de tinereţe a lui Theodor (Loewenstein) Lavi

FELICIAN VELIMIROVICI
„De ce nu ţi-ai văzut de istorie?” („Bibliotecarul”, sau despre opţiunea de a trăi în adevăr în România comunistă)