ISTORIE

LA BUCUREȘTI S‑A SCRIS: „SCIZIUNE!”
CONSFĂTUIREA PARTIDELOR COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI DIN IUNIE 1960

Mihai Croitor

carte
ISBN 978-606-543-388-5
Anul apariției: 2013
Format: B5
Nr. pagini: 466
Copertă cartonată
Preț: 35 lei

CUPRINS


Notă asupra ediției

Nori negri pe cerul socialist: preliminariile Consfătuirii de la București

DOCUMENT 1
21 iunie 1960, Moscova. Nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice adresată comitetelor centrale ale partidelor comuniste din statele socialiste, referitoare la divergențele ideologice sovieto‑chineze

DOCUMENT 2
24 iunie 1960, București. Stenograma consfăturirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti din țările socialiste, referitoare la divergențele ideologice sovieto‑chineze (fragment)

DOCUMENT 3
25 iunie 1960, București. Stenograma consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti, referitoare la divergențele ideologice sovieto‑chineze (fragment)

DOCUMENT 4
26 iunie 1960, București. Stenograma consfăturirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti din țările socialiste, referitoare la poziția delegației chineze față de semnarea comunicatului întâlnirii

DOCUMENT 5
26 iunie 1960, București. Stenograma consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti, referitoare la divergențele ideologice sovieto‑chineze (fragment)

DOCUMENT 6
26 iunie 1960, București. Declarația delegației Partidului Comunist Chinez, referitoare la modul în care s‑a desfășurat Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești, organizată între 24–26 iunie 1960 la București

DOCUMENT 7
11 iulie 1960, Praga. Poziția Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia vis‑à‑vis de declarația delegației Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 8
19 iulie 1960, Sofia. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților bulgare vis‑à‑vis de nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960 și de declarația delegației Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 9
2 august 1960, București. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților române vis‑à‑vis de declarația delegației Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 10
13 august 1960, Moscova. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților sovietice vis‑à‑vis de de declarația delegației Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 11
27 august 1960, Tirana. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania adresată Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților din Albania vis‑à‑vis de dezbaterile ideologice survenite pe parcursul Consfătuirii de la Bucureși, din iunie 1960

DOCUMENT 12
2 septembrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, referitoare la acceptul părții chineze a propunerii sovietice cu privire la organizarea unor convorbiri bilaterale

DOCUMENT 13
6 septembrie 1960, Berlinul de Est. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților est‑germane vis‑à‑vis de nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960 și de declarația delegației Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 14
10 septembrie 1960, Beijing. Răspunsul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez la nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960

DOCUMENT 15
14 septembrie 1960, Varșovia. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Munictoresc Unit Polonez adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților poloneze vis‑à‑vis de nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960 și de declarația delegației Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 16
18 septembrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, referitoare la poziția autorităților chineze vis‑à‑vis de scrisoarea CC al PMR din 2 august 1960

DOCUMENT 17
23 septembrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, referitoare la poziția autorităților chineze vis‑à‑vis de scrisoarea CC al PMSU din 8 septembrie 1960

DOCUMENT 18
26 septembrie 1960, Ulaanbaatar. Poziția Comitetului Central al al Partidului Popular Revoluționar Mongol vis‑à‑vis de nota informativă sovietică din 21 iunie 1960, de declarația delegației Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste prezenți la Consfătuirea de la București, precum și vis‑à‑vis de răspunsul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez la nota informativă sovietică din 21 iunie 1960

DOCUMENT 19
7 octombrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, referitoare la poziția autorităților chineze vis‑à‑vis de scrisoarea CC al PMUP din 14 septembrie 1960

DOCUMENT 20
24 octombrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, referitoare la poziția autorităților chineze vis‑à‑vis de scrisoarea CC al PPRM din 26 septembrie 1960

Abrevieri