ANALELE BANATULUI

ANALELE BANATULUI
SERIE NOUĂ
ARHEOLOGIE – ISTORIE
XX / 2012

carte
ISSN 1221-678X
Anul apariției: 2012
Format: A4
Nr. pagini: 434
Copertă cartonată

CUPRINS – SOMMAIRE – INHALT – CONTENTS

FLORIN DRAŞOVEAN
Analele Banatului, Arheologie-Istorie, Serie Nouă, la ceas aniversar

VASILE DUDAŞ
Traian Vuia – reprezentant de frunte al aviaţiei mondiale


ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE


ION MOTZOI CHICIDEANU, MONICA ŞANDOR CHICIDEANU
O brăţară din bronz descoperită la Plosca (jud. Dolj) / A Bronze Bracelet Discovered at Plosca (Dolj County)

MONICA ŞANDOR CHICIDEANU
O reprezentare miniaturală de încălţăminte descoperită la Plosca-Cabana de metal, jud. Dolj / A Miniatural Shoe Representation, Discovered at Plosca-Cabana de metal, Dolj County

VALERIU SÎRBU
Le casque gréco-illyrien a représentations figuratives (VIe–Ve siècles av. J.-C.) de Găvojdia, dep. de Timiş / The Greek-Illyrian Helmet with Human Representations (VIth–Vth centuries B.C.) from Găvojdia, Timiş County

AUREL RUSTOIU
The Ceramic Human Head from Deta (Timiş County). About the La Tène Vessels with Anthropomorphic Decoration from the Carpathian Basin

RADU ARDEVAN, RADU ZĂGREAN
Eine römische Inschrift von Jebucu (Sălaj Kreis) / A Roman Inscription from Jebucu

DAN AUGUSTIN DEAC
A Reconsideration of the so-called Isis Statuette from Porolissum

SILVIU I. PURECE
The End of the Roman Habitation at Buridava (Stolniceni, Vâlcea County)

LAVINIA GRUMEZA
Sicrie şi amenajări funerare din lemn atestate la sarmaţii de pe teritoriul Banatului / Coffins and Funerary Wooden Structures Discovered on the Sarmatian Territory of Banat


ISTORIE MEDIE


CĂLIN COSMA
Dépôts de vases en céramique dans les tombes de la Transylvanie des VIIe–Xe siècles / Pottery Offerings in Graves from Transylvania During 7th–10th Centuries

DUMITRU ŢEICU
Historic Geography and Archaeological Topography at Bulci and Căpâlnaş

IUSZTIN ZOLTÁN
Politică şi administraţie în Districtul Caransebeş (sec. XIV–XV) / Politics and Administration in the Caransebeș District (XIVth–XVth Centuries)

ADRIAN MAGINA
Parohiile catolice din Banat în epoca lui Sigismund de Luxemburg / The Catholic Parishes of Banat in the Age of Sigismund of Luxembourg

RĂZVAN IOAN PINCA, IOAN STREMŢAN
Cercetări de geografie istorică şi arheologie medievală la Coşteiu (jud. Timiş) / Research of historical geography and medieval archeology at Coşteiu (Timiş County)

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, ANDREI BĂLĂRIE
Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei oraşului Timişoara la sfârşitul Evului Mediu. Cercetările arheologice preventive din suburbia Palanca Mare / Contributions to the Knowledge of the Evolution of the Town of Timișoara at the End of the Middle Ages. Archaeological Preventive Investigations Within the Suburbs of Palanca Mare


ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ


LIGIA BOLDEA
Asupra unor controverse fiscale în Caransebeşul primei jumătăţi a secolului al XVII-lea / On Some Fiscal Controversies Within the First Half of the 17th Century in Caransebeş / Über fiskalische Kontroversen im Karansebesch der ersten Hälfte des 17. Jhs

COSTIN FENEŞAN
Artileria cetăţii Timişoara la 1716 / The Guns of the Fortress of Timişoara (Temesvar) in 1716

ZORAN MARCOV
Colecţia de iatagane a Muzeului Banatului Timişoara / The Yataghans Collection of the Banat Museum

TEODORA LIGIA DRĂGHICI
Confirmări ale nobilităţii solicitate autorităţilor comitatense în cursul secolului al XIX-lea de către reprezentanţi ai familiilor de origine română înnobilate în secolele XVI–XVIII / Nobility Confirmation Asked from the County Authorities in the 19th Century by the Representatives of the Romanian Origin Noble Families Ennobled During 16th–18th Centuries

CIPRIAN GLĂVAN
Învăţământul de limbă germană din Banat până la începutul perioadei dualiste / The Education System in German Language in Banat until the Austro-Hungarian Compromise of 1867

LÓRÁND BALLA
Asociaţiile civile locale şi modernizarea agrară regională în perioada dualismului austro-ungar. Un studiu de caz comparativ al activităţii Societăţii Agrare din comitatul Timiş şi a Asociaţiei Agricultorilor din Regiunea de Sud / Local Civil Asociations and Regional Agrarian Modernisation During the Austro-Hungarian Dualism. A Comparative Case Study of the Agrarian Society’s Activity in Timiş County and of the Agriculturers Asociation from the Southern Region

RADU ARDELEAN
Impresiile bănăţeanului Vicenţiu Grozescu despre Dobrogea la 1885 / The Dobrogea in the View of Vicenţiu Grozescu in 1885 / Les impressions du Vincent Grozescu du Banat sur Dobroudja en 1885

CARMEN ALBERT
The Portrait of a Sociologist Advocate

HADRIAN GORUN
Revendicările României privind Transilvania, Banatul şi Bucovina în perioada neutralităţii (1915). Mărturii documentare franceze şi româneşti / The revendications of Romania regarding Transylvania, Banat and Bucovina during the period of neutrality (1915). French and Romanian documentary evidences

VASILE RĂMNEANŢU
Activitatea Primăriei Timişoara în perioada 1926–1927 / The Activity of Timişoara City Hall in the Period 1926–1927

MARIAN-ALIN DUDOI
The Activity of Air Vice Marshal Donald F. Stevenson, Head of the British Military Mission in Romania (1944–1945)

EUSEBIU NARAI
Situaţia financiar-bancară în judeţul Severin (1944–1948) (III) / The Banking-Financial Situation in the Severin District (1944–1948) (III) / La situation financière-bancaire dans le département du Severin (1944–1948) (III)

GABRIEL MOISA
Electoral Practices in a Changing World: Study Case of the Patriots’ Union Organization. Bihor County Organization (1945–1947)

RADU PĂIUŞAN
Din istoricul Partidului Naţional-Popular în Banat în a doua jumătate a anului 1946 / From the History of National-Popular Party in Banat in the Second Half of the Year 1946 / De l'historique du parti National-Populaire Banatien pendant la deuxième partie de l'année 1946

RAUL IONUŢ RUS
Cotele obligatorii şi ţărănimea în judeţul Timiş-Torontal. 1945–1948 / Compulsory Quotas and the Peasantry in Timiş-Torontal County. 1945–1948

IOANA MARIA COSMA
„Drumul femeii” spre emancipare / The Woman’s Road to Emancipation / La voie de la femme vers l’émancipation

ANTONIO FAUR
Organizarea unor acţiuni de salvare (în anul 1944) a evreilor din Ungaria şi Transilvania de nord. Contribuţii istoriografice (1990–1994) / Organization of Rescue Actions (in 1944) of Jews from Hungary and Northern Transylvania. Historiographic Contributions (1990–1994)


OBITUARIA


RADU ARDEVAN
In memoriam Vasile Lica


RECENZII


GIDÓ ATTILA
Holly Case, Between States. The Transylvanian Question and the European Idea during World War II, Stanford University Press, Stanford, 2009, 349 p.

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE