RELIGIE ŞI TEOLOGIE

TEOLOGIE ȘI BISERICĂ

Adrian Gh. Paul

carte
ISBN 978-606-543-261-1
Anul apariției: 2012
Format: B5
Nr. pagini: 464

CUPRINS


INTRODUCERE

Prezenţa și cultul inimii în viaţa şi evlavia creştină bisericească

Reflecţii teologice asupra evenimentului morţii – înţeleasă ca „trecere” de la viaţa temporală la viaţa veșnică

Viziunea Bisericii Ortodoxe despre divino-umanitatea filantropiei creștine

Taina Învierii Domnului nostru Iisus Hristos – pârgă și chezășie a învierii noastre pentru viaţa veșnică

Caracterul eclesial și cosmic al Sfintelor Taine în Ortodoxie

Taina Sfântului Mir – pecete dumnezeiască a omului nou în Iisus Hristos

Taina Sfântului Maslu – mijloc de tămăduire sufletească și trupească

Căsătoria – Taină specială a vieţii spirituale în Hristos

Problema familiei astăzi. Pastoraţia copiilor și a tinerilor în sânul familiei

Teologia – Revelaţie și viaţă trăită în Hristos

Elemente teologice cu conţinut religios-moral în duhul creștin al colindelor românești

Liturghie și liturghier: fundamente ale spiritualităţii și culturii românești

Viziune ortodoxă asupra influenţei mass-media în viaţa socială

Viziune religios-morală asupra managementului firmelor și al organizaţiilor

Viziune ortodoxă asupra moralităţii Decalogului vechitestamentar

Bazele doctrinar-antropologice ale relaţiei omului cu Dumnezeu

Adolescenţa și tentaţiile ei într-o lume desacralizată. Noi alternative creștine

The Sin of Abortion and its anthropological implications on the Destinity of Humankind

Păcatul avortului și implicaţiile antropologice asupra destinului vieţii umane

Contribuţia Bisericii la realizarea „actului Unirii” de la 1 Decembrie 1918

Mărturie religioasă, ecumenică și naţională a unui brav bărbat de la poalele Munţilor Gutâi

Tomosul patriarhal din 1391: importanţa lui pentru cultura și spiritualitatea maramureșeană din secolul al XIV-lea
Împlinirea omului prin rugăciune pe calea Postului Mare

Fenomenul actual al secularizării și posibila lui depășire

Concepţia religioasă și filosofică despre „OM”

Irineu al Lyonului și părerea lui centrală despre natura umană

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ