ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI PEDAGOGIE

ELEMENTE DE DIDACTICĂ PREŞCOLARĂ APLICATĂ

Mihaela Bulc, Oana Driha

carte
ISBN 978-606-543-337-3
Anul apariției: 2013
Format: B5
Nr. pagini: 182

„Lucrarea prezentată sub titlul Elemente de didactică preşcolară aplicată îmbogățește discret biblioteca de specialitate și se adresează atât cititorului experimentat (profesorilor din învățământul preșcolar, educatoarelor, absolventelor liceelor pedagogice și/sau ale facultăților de profil), cât și celui neavizat, tuturor celor care contribuie, prin priceperea și măiestria lor, la educarea și formarea copilului mic. Grupul țintă menit să descopere problematica abordată îl reprezintă de fapt educatorul de azi şi de mâine, preocupat de formarea și perfecționarea continue, de valorificarea în cadrul procesului instructiv educativ a celor mai eficiente metode de modelare a personalității copilului.
Răsfoind o cu simpatie şi arzândă curiozitate, veți constata că această scriere este rodul dragostei de carte, al respectului față de cuvântul scris al autoarelor ei, oferind în cele șase capitole o sinteză necesară a cunoştințelor psiho pedagogice şi metodice necesare viitoarelor dăscălițe, cu noțiuni teoretice bine documentate, completate de exemplificări bine argumentate”. (dr. Vasile Todinca, cercetător științific principal)


CUPRINS

ZIDIRE ȘI ROSTUIRE

CAPITOLUL I
REPERE FUNDAMENTALE ALE ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII
A. Finalitățile educației timpurii (ideal educațional, scop, obiective)
B. Abordarea integrată a conținuturilor învățării
C. Activități pe domenii experiențiale
D. Evaluarea în educația timpurie

CAPITOLUL II
STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE
1. Metode de comunicare
2. Metode de explorare a realităţii
3. Metode interactive de grup

CAPITOLUL III
MODALITĂȚI SPECIFICE DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE EDUCARE A LIMBAJULUI ÎN GRĂDINIȚA DE COPII
I. JOCUL DIDACTIC
1.1. Rolul şi importanţa jocului didactic
2.2. Organizarea și desfășurarea jocurilor didactice
II. OBSERVAREA
2.1. Tipuri de observări
2.2. Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de observare
2.3. Specificul conducerii observărilor în cele trei grupe de copii
2.4. Specificul conducerii observărilor la grupa combinată
III. CONVORBIREA
3.1. Specificul activităţilor de convorbire
3.2. Structura activităţilor de convorbire
IV. LECTURA DUPĂ IMAGINI
4.1. Specificul și importanța lecturii după imagini
4.2. Pregătirea şi desfăşurarea lecturii după imagini
V. POVESTIREA
5.1. Povestirea educatoarei
5.1.1. Tematica activităţii de povestire
5.1.2. Desfășurarea activității de povestire
5.2. Povestirea copiilor
5.2.1. Povestirea după un plan
5.2.2. Povestirea după ilustrații
5.2.3. Povestirile cu început dat
5.2.4. Povestirile copiilor după modelul educatoarei
5.2.5. Repovestirea
5.3. Evaluarea activității de povestire
VI. MEMORIZAREA
6.1. Valoarea instructiv – educativă a poeziilor
6.2. Particularităţile memorizării poeziilor de către copii
6.3. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de memorizare

CAPITOLUL IV
MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A VORBIRII ÎN AFARA ACTIVITĂȚILOR OBLIGATORII

CAPITOLUL V
COLABORAREA GRĂDINIȚEI CU CEILALȚI FACTORI EDUCAȚIONALI
I. Colaborarea grădiniță–familie
II. Colaborarea grădiniță–școală

CAPITOLUL VI
PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN
6.1. Cerinţele unei proiectări eficiente
6.2. Structura proiectului de activitate didactică
6.3. Proiecte de activitate didactică
6.4. Model de subiect pentru examenul de titularizare în specializarea educatoare / profesor pentru învățământul preșcolar
6.5. Subiectele pentru proba scrisă a examenului de titularizare în specializarea educatoare / profesor pentru învățământul preșcolar

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ