ARHEOLOGIE

VEACUL ÎNTUNECAT AL DACIEI. ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE ÎN SPAŢIUL CARPATO-DANUBIAN DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI III A. CHR. PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI I A. CHR.

Luca-Paul Pupeză

carte
ISBN 978-606-543–296-3
Anul apariției: 2012
Format: B5
Nr. pagini: 500
Copertă cartonată

CUPRINS


I. INTRODUCERE

II. ARHEOLOGIA
A. SITURI DIN BAZINUL CARPATIC
1. Berea
2. Ciumeşti
3. Floreşti
4. Moreşti
5. Olteni
6. Panic
7. Pecica
8. Pişcolt
9. Sighişoara
10. Slimnic
11. Tilişca
12. Zalău

B. SITURI DE LA SUD DE CARPAŢI
1. Borduşani
2. Căscioarele
3. Ciolăneştii din Dea
4. Grădiştea
5. Gropşani
6. Pleaşov
7. Popeşti
8. Vlădiceasca
9. Zimnicea

C. SITURI DE LA RĂSĂRIT DE CARPAŢI
1. Borniş
2. Botoşana
3. Brad
4. Ciurea
5. Cucorăni
6. Davideni
7. Glăvăneşti
8. Lozna
9. Poiana
10. Răcătău

III. ISTORIA
A. AŞEZĂRI
1. Factori geografici
2. Complexe de habitat
3. Tipuri de aşezări
4. Dispariţia/apariţia fortificaţiilor
5. Cronologia aşezărilor

B. ACTIVITĂŢI ARTIZANALE ŞI ECONOMICE
1. Agricultura
2. Olăritul
a. Modelarea
b. Arderea
c. Produse finite – forme ceramice
i. Căni
ii. Capace
iii. Ceşti
iv. Ceşti dacice
v. Cupe cu picior
vi. Farfurii
vii. Fructiere
viii. Străchini/castroane
ix. Strecurători
x. Vase bitronconice
xi. Vase borcan
d. Produse finite – obiecte din lut
i. Fusaiole
ii. Greutăţi piramidale
iii. Jetoane
iv. Linguri
v. „Căței de vatră”
e. Produse ceramice de tradiţie locală din complexe alogene
i. Complexe celtice
ii. Complexe bastarne
f. Produse ceramice de tradiţie alogenă din complexe autohtone
i. Amfore
ii. Boluri
iii. Boluri cu decor în relief
iv. Chiupuri
v. Cratere
vi. Kantharoi
vii. Ulcioare
viii. Vase de tip kernos
ix. Vase celtice de provizii
g. Observaţii
3. Metalurgia
a. Exploatarea şi prelucrarea
b. Unelte şi obiecte utilitare
c. Arme
i. Săgeţi
ii. Lănci şi suliţe
iii. Cuţite
iv. Săbii şi spade
v. Scuturi
vi. Coifuri
4. Orfevrăria
a. Exploatarea şi prelucrarea metalelor preţioase
b. Podoabe
i. Fibule
ii. Brăţări
iii. Alte podoabe
c. Monopolul asupra orfevrăriei
5. Alte meşteşuguri
a. Prelucrarea pietrei
b. Prelucrarea osului
c. Prelucrarea sticlei
6. Comerţul şi moneda
a. Moneda
b. Comerţul
i. Comerţul intern
ii. Comerţul extern
iii. Rute comerciale

C. VIAŢA RELIGIOASĂ
1. Credinţe religioase
a. Geografia sacră
b. Gropi de cult
c. Apariţia templelor
d. Divinităţi
2. Practici funerare
a. Elemente funerare tradiţionale
b. Elemente funerare alogene
c. Dispariţia mormintelor
3. Magia
a. Statuete antropomorfe
b. Statuete zoomorfe

D. AUTOHTONI ŞI ALOGENI
1. Autohtoni
a. Daci
b. Geţi
c. Dacia
2. Alogeni
a. Celţi
i. Relaţii paşnice
ii. Conflicte
b. Bastarni
i. Relaţii paşnice
ii. Conflicte

IV. CONCLUZII

V. LISTA PLANŞELOR

VI. ABSTRACT

VII. ABREVIERI

VII. BIBLIOGRAFIE

IX. INDEX