ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

ANTROPOLOGIA RITUALULUI FUNERAR. TREI PERSPECTIVE

Cosmina Timoce-Mocanu

carte
ISBN 978-606-543-349-6
Anul apariției: 2013
Format: A5
Nr. pagini: 456

CUPRINS


Nota autoarei

Introducere

PARTEA I: PERSPECTIVE DE ABORDARE A RITUALURILOR FUNERARE ÎN CERCETAREA ROMÂNEASCĂ

Preliminarii
1. De la „început, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă”... la fiinţa naţională
2. „Şi a crescut într un an...” – Constituirea ştiinţei folclorului şi a canonului scriiturii despre funerare
3. Despre moarte în... „Din vieaţa poporului român”
4. „Noi tot aşa am gândit/ C´om vedea steagul pe masă/ Nu buhaşul sus pe casă.”
5. „Ziua roşie n România...” – Perspective de abordare a ritualurilor funerare în perioada comunistă
5.1. Etapa 1947–1959
5.2. Etapa 1960–1975
5.3. Etapa 1976–1989
6. „Dulcea lume de după” – Cercetarea domeniului funerarului în postsocialism
7. „Le regard éloigné”
Concluzii

PARTEA A II A: EXPERIENŢA FUNERARĂ NARATĂ

1. Domeniul funerarului în fondurile Arhivelor de Folclor româneşti
Preliminarii
1.1. Culegerea folclorului prin intermediul chestionarelor. Repere europene şi româneşti
1.2. Analiză de caz: date privind ritualurile funerare în fondul de manuscrise al Arhivei de Folclor a Academiei Române
1.2.1. Etape în producerea datelor despre ritualurile funerare în fondul de manuscrise al Arhivei de Folclor a Academiei Române
1.2.2. Culegerea cu ajutorul corespondenţilor. Modelul elaborat de Ion Muşlea
1.2.3. Nivele de lectură a răspunsurilor la Chestionarul IX – „Moartea şi înmormântarea. Obiceiuri şi credinţe”
Concluzii
2. Perspectivele terenului. Pentru o antropologie funerară la scară individuală
Preliminarii
2.1. Puncte de vedere…
2.1.1. Tanti Lina
2.1.2. Tanti Maria
2.1.3. Tanti Florica
2.1.4. Tanti Marusea
2.1.5. Familia Petrov
2.1.6. Autoarea
Concluzii

PARTEA A III A: POLIMORFISMUL PRACTICILOR FUNERARE ÎN LOCALITATEA SULINA

1. Înmormântarea ca la români & Înmormântarea ca la lipoveni
1.1. Sulina în date şi cifre
1.2. Etnicitate şi identitate. Scurt excurs teoretic
1.3. Identificări prismatice şi contexte de generare a diferenţei
1.3.1. Religia şi sărbătorile religioase. Pe vechi sau pe nou?
1.3.2. Botezul şi căsătoria
1.3.3. Moartea şi înmormântarea
1.3.4. Limba
1.3.5. Sulina – cum se vede de departe?
2. Pomenirea morţilor şi temporalităţile amintirii
Preliminarii teoretico-metodologice
2.1. Practicile de pomenire a morţilor în localitatea Sulina. Modelul general
2.2. Comemorare şi cronologie locală: Paştele morţilor
2.2.1. Note de teren. 26–27 aprilie 2009
2.2.2. Note la note. Lecturi focalizate
2.3. Datul mesei. O analiză de caz
2.3.1. Ce şi cum...
2.3.2. De ce…
2.3.3. Visele ca naraţiuni legitimatoare
2.3.4. Appendix I: Soluţii rituale în cazul unor decese atipice. Şi din nou despre vise în context funerar
2.3.4. Appendix II: Considerații finale

A. Documente din Fondul de manuscrise al Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”
I. Vise care prevestesc moartea
II. Vise în care defuncţii comunică nevoi
III. Vise în care defuncţii îi sfătuiesc pe cei vii
IV. Ca să nu mai visezi...

B. Materiale de teren (localitatea Sulina, judeţul Tulcea)
I. Vise care prevestesc moartea
II. Vise în care defuncţii îi sfătuiesc pe cei vii
III. Vise în care defuncţii comunică o nevoie/ mulţumesc pentru pomenile primite
IV. Visele care configurează topografia lumii de dincolo.
V. Ca să nu visezi…

Bibliografie