ISTORIE

ORDINUL FERDINAND I ŞI MEDALIA FERDINAND I

Floricel Marinescu

carte
ISBN 978-606-543-336-6
Anul apariției: 2013
Format: 13 × 21 cm
Nr. pagini: 136

„Domnul Floricel Marinescu este, fără îndoială, un specialist de excepţie în privinţa decoraţiilor. O bună parte din existenţa sa este legată organic de această problemă şi totodată a dat şi dă dovadă de o remarcabilă capacitate de a realiza analize ale subiectului abordat până la cele mai mici detalii. Contribuţiile sale, întemeiate pe cunoaştere profundă şi pe un serios şi minuţios studiu, reprezintă adevărate „sentinţe defi nitive“ în problema dată.
În lucrarea de faţă, autorul înfăţişează istoricul ordinului şimedaliei Ferdinand I. Cum ne aşteptam, după lectura textului său minuţios, nu putem decât să exprimăm o deosebită satisfacţie. Mai mult nu se putea spune şi totodată din studiul său se desprinde limpede pentru cititor imaginea aventurii unei decoraţii.” (din „Cuvânt înainte” semnat de acad. Dan Berindei)


CUPRINS


Cuvânt înainte (acad. Dan Berindei)

1. Ordinul Ferdinand I şi Medalia Ferdinand I

2. Cavalerii Ordinului Ferdinand I

3. Decoraţi cu Medalia Ferdinand I

Anexă. Cavalerii Ordinului Ferdinand I, pe grade

Abrevieri

Ilustraţii