ARHEOLOGIE

AD VATABOS. MONOGRAFIE ARHEOLOGICĂ A LOCALITĂŢII RĂZBOIENI-CETATE
AD VATABOS. ARCHAEOLOGICAL MONOGRAPH OF THE RĂZBOIENI-CETATE LOCALITY

Pantilimon Popovici, Rada Varga

carte
ISBN 978-606-543-104-1
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cuprins
Capitolul I. De la preistorie la epoca dacică
I.A. Cadrul geografic al localităţii Războieni-Cetate
I.B. Epoca neolitică. Cultura Petreşti
I.C. Perioada de trecere către epoca bronzului. Cultura Coţofeni
I.D. Epoca bronzului. Cultura Wiettenberg
I.E. Hallstatt, prima vârstă a epocii fierului. Urme ale sciţilor la Războieni-Cetate
I.F. Latène – a doua vârstă a epocii fierului
I.G. Concluzii
Capitolul II. Epoca romană II.A. Scurt istoric al cercetărilor privind epoca romană la Războieni-Cetate
II.B. Repertoriul arheologic al punctelor cu descoperiri de factură romană de la Războieni-Cetate
II.C. Problema castrului de la Războieni-Cetate. Ala I Batavorum Milliaria
II.C.1. Istoria încercărilor de localizare a castrului
II.C.2. Ala I Batavorum milliaria
II.C.3. Prosopografia trupei
II.D. Materialul ceramic
II.D.1. Terra sigillata şi ceramica ştampilată fină
II.D.2. Ceramica locală de uz comun
II.D.3. Alte obiecte din ceramică descoperite la Războieni-Cetate
II.D.3.a. Opaiţe (lucernae)
II.D.3.b. Statuete, teracote
II.D.3.c. Ţigle, cărămizi, olane, apeducte
II.E. Piese metalice
II.F. Monede
II.G. Drumul lui Traian
II.H. Aspecte ale vieţii spirituale
II.H.1. Religia, zeităţile
II.H.2. Aspecte de rit şi ritual funerar
II.H.2.a. Monumente funerare
II.H.2.b. Leii funerari
II.H.2.c. Morminte romane
II.I. Elemente de arhitectură romană. Piese sculpturale
II.J. Concluzii
Capitolul III. Epoca post-romană: de la perioada migraţiilor până la primele atestări documentare ale localităţii
III.A. Perioada migraţiilor
III.B. Epoca primelor atestări scrise
Lista ilustraţiilor
Lista abrevierilor
Bibliografie
Ad Vatabos. Archaeological Monograph of Războieni-Cetate (Abstract)