ARHEOLOGIE

AŞEZAREA ROMANĂ DE LA CRISTEŞTI
THE ROMAN SETTLEMENT FROM CRISTESTI

Nicoleta Man

carte
ISBN 978-606-543-120-1
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CUPRINS


PARTEA I-A

I. Aşezarea în literatura arheologico-istorică şi stadiul actual al cercetărilor
II. Aşezarea geografică şi importanţa strategică şi economică a zonei
III. Planul aşezării
1. Locuinţe şi anexe
2. Ateliere de produse ceramice
3. Cuptoare de olar
4. Drumurile şi reţeaua stradală
5. Morminte
IV. Populaţia
V. Economia aşezării
1. Producţia meşteşugărească
A. Producţia ceramică
B. Prelucrarea pietrei
C. Alte activităţi meşteşugăreşti
2. Agricultura şi creşterea animalelor
3. Monedele şi circulaţia monetară
4. Relaţii comerciale. Importurile
VI. Artă şi credinţe religioase
VII. Caracterul aşezării romane de la Cristeşti


PARTEA A II-A

VIII. Materialul arheologic descoperit în aşezare
A. Ceramica
A.1. Ceramica de import
A.1.1. Ceramica terra sigillata de import
A.1.2. Opaiţe
A.1.3. Amfore
A.2. Ceramica locală de lux
A.2.1. Terra sigillata locală
A.2.2. Ceramica ştampilată
A.2.3. Ceramica decorată în tehnica barbotinei
A.2.4. Vase antropomorfe
A.3. Tipare şi instrumente din ceramică
A.3.1. Tipare pentru confecţionat vase terra sigillata
A.3.2. Tipare pentru plăci votive
A.3.3. Sigilii pentru decorarea ceramicii ştampilate
A.4. Ceramica de uz comun
A.5. Vase cu destinaţie specială
A.5.1. Turibulae
A.5.2. Vase decorate cu şerpi aplicaţi
A.5.3. Mânere de patera
A.6. Opaiţe
A.7. Materiale de construcţie din ceramică
A.8. Piese de armament din lut
A.9. Statuete din lut
B. Obiecte din bronz
C. Materiale din fier
D. Vase şi alte obiecte din sticlă
E. Materiale epigrafice
E.1. Diploma militară
E.2. Vase ceramice cu inscripţii incizate
E.3. Cărămizi şi ţigle cu inscripţii incizate
E.4. Cărămizi şi ţigle ştampilate
E.5. Monumente epigrafice
F. Monumente funerare
G. Piese arhitectonice
H. Statui şi statuete din piatră
I. Obiecte din os
IX. Concluzii
Abrevieri
Bibliografie
The Roman Settlement from Cristeşti (Abstract)
Planşe