ARHIVA SOMEŞANĂ

ARHIVA SOMEŞANĂ. REVISTĂ DE ISTORIE ŞI CULTURĂ. III

carte
ISBN 973-7867-02-5
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

I. POLITICĂ, CULTURĂ ŞI SOCIETATE
DANIELA DETEŞAN, Difuzarea creaţiei herderiene în Transilvania între 1800-1848
SORIN MITU, Mobilizare politică şi naţionalism la Năsăud, în vara lui 1848
NAGY ROBERT, Ideile liberale în presa maghiară din Transilvania în epoca paşoptistă
LÓRÁND MÁDLY, Sesiunea Universităţii Săseşti din 1850 şi unele controverse legate de aceasta
MARIN IOSIF BALOG, MĂRIUCA RADU, Camera de comerţ şi industrie din Braşov şi implicarea sa în eforturile de modernizare economică a sud-estului Transilvaniei (1851-1900) (I)
MARIUS EPPEL, Vasile Mangra şi Fundaţia „Emanuil Gojdu” între anii 1872-1918
II. BISERICĂ ŞI SOCIETATE
CLAUDIA SEPTIMIA PETEANU, Consecinţele Edictului de Toleranţă a lui Iosif al II-lea asupra grănicerilor români din Haţeg
SIMONA NICOARĂ, De la bunul creştin şi bunul cetăţean la patriotul naţional. Miza şcolară şi secularizarea în secolul al XIX-lea
VARGA ATTILA, Seminarul romano-catolic din Timişoara. Activitatea şi instruirea teologică în perioada 1806-1848 (I)
CIPRIAN GHIŞA, Denominarea bisericii romano-catolice şi a suveranului pontif în cultura religioasă a românilor uniţi din Transilvania
DIANA MARIA COVACI, Averile bisericeşti din protopopiatul greco-catolic al Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
IOANA MIHAELA BONDA, Relaţiile dintre Alexandru Şterca Şuluţiu şi Alexandru Dobra. Aspecte dogmatice surprinse în corespondenţa dintre cei doi ierarhi
ANA VICTORIA SIMA, Joseph Fessler şi proiectul unei idei: consolidarea şi extinderea unirii religioase a românilor (1858)
III. CONVERGENŢE TRANSILVANE
ION CÂRJA, Aspecte privind relaţiile Bisericii Române Unite cu Autonomia Catolică maghiară la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX
MIRELA ANDREI, Autonomia unei biserici. Memorandul vicariatului foraneu al Rodnei din 1882 adresat episcopului de Gherla, Ioan Szabó
IV. ISTORIE CONTEMPORANĂ
AURELIA POP, Evoluţia comunităţii evreieşti din Bistriţa-Năsăud în perioada 1880-1945
FLORINA POP, Dominaţia maghiară în judeţul/comitatul Bistriţa-Năsăud (1940-1944)
IOAN BOLOVAN, Aspecte privind relaţia politică-demografie în timpul regimului comunist din România
GABRIEL MOISA, Nicolae Ceauşescu şi Proiectul Tratatului de Istoria României
V. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
DAN PRAHASE, Trecerea supranaturală a timpului şi motivul „Don Juan”
ROMULUS ZAMFIR, Relaţia interior-exterior din punct de vedere arhitectural la locuinţa populară din lemn în Transilvania (secolele XVIII-XIX)
ROMULUS BERCENI, Clăcile – modalităţi de întrajutorare între oameni
IOAN RADU NISTOR, Relaţia muzeu – muzeograf. Opinii
OVIDIU PETRI, Credinţe, practici magice şi povestiri despre fiinţe fantastice în satul Tăure, judeţul Bistriţa-Năsăud
VI. VARIA
DAN LUCIAN VAIDA, Cimitirele celtice din nord-estul Transilvaniei. Rit şi ritual funerar
NICOLAE BOSBICIU, Boema sau inefabilul drum al zădărniciei
EMIL BĂLĂI, Reflexe istorice, antroponimice şi ale principalelor ocupaţii în toponimia rodneană
VASILE TUTULA, O altă „Mocirlă” – masacrul de la Siculeni (Ciuc) din 6/7 ianuarie 1764
VII. RESTITUIRI. MEMORII
MIHAI GEORGIŢĂ, Încă o istorie a regimentului de graniţă de la Năsăud
ADRIAN ONOFREIU, Corespondenţa dintre Vasile Naşcu, Ioachim Mureşan şi George Pop (1861-1866)
ADRIAN ONOFREIU, Nestor Şimon – manuscrise inedite
VIRGIL ŞOTROPA, Pagini de amintiri (Introducere Ina Maria Şuteu)
LIVIU PĂIUŞ, Soldat şi prizonier. Însemnări din primul război mondial.