ARHIVA SOMEŞANĂ

ARHIVA SOMEŞANĂ. REVISTĂ DE ISTORIE ŞI CULTURĂ. IV

carte
ISBN 973-7867-39-4
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

I. ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
DAN LUCIAN VAIDA, Fibule descoperite în mormintele celtice din nord-estul Transilvaniei (sec. IV-II î. Chr.)
SILVIUS OVIDIU CHIŞ, Reprezentările Scyllei pe monumentele funerare din Dacia Romană
CRISTIAN GĂZDAC, Centru şi periferie: politica monetară a Imperiului Roman la Dunărea de Jos la mijlocul secolului 3 p. Chr.
II. POLITICĂ ŞI SOCIETATE
IRONIM MARŢIAN, Momente din lupta năsăudenilor pentru emancipare în secolul XVIII
ADRIAN ONOFREIU, Aportul Districtului Năsăud la mişcarea naţională românească din Transilvania (1861-1876)
LUCIAN PETRAŞ, Acuzaţii şi acuzaţi în contextul crizei Partidului Naţional Român din anii 1910-1912
GABRIEL MOISA, Tulburări bolşevice în Oradea şi Bihor în a doua jumătate a anului 1919
III. ŞCOALĂ, BISERICĂ ŞI SOCIETATE
AURELIA DAN, Starea şcolilor de pe teritoriul fostului regiment românesc II de graniţă în perioada absolutistă (1851-1860)
FELICIA ADĂSCĂLIŢEI, Şcoală şi biserică în protopopiatul greco-catolic al Hunedoarei (1853-1867)
CAMELIA ELENA VULEA, Elemente de identitate şi alteritate în discursul greco-catolic şi ortodox. Cazul şcolilor triviale din Haţeg
DIANA COVACI, Instalarea Mitropolitului Mihály de Apşa
MIRELA ANDREI, Edificii bisericeşti în Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX
MACARIE MARIUS DAN DRĂGOI, Aspecte ale relaţiilor interconfesionale în Transilvania la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX
IV. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
CLAUDIA SEPTIMIA PETEANU, „Protocolulu căsătoriţiloru” din comunitatea Năsăud în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
DAN PRAHASE, Cazuri de stabilire a hotarului în judeţul Bistriţa-Năsăud. Influenţa nudităţii magice
V. PERSONALITĂŢI
SORIN MITU, O necesară reparaţie morală: posteritatea lui Nestor Şimon
GAVRILĂ TOMI, Ion Ciocan – la 90 de ani de la trecerea sa în nefiinţă
IGNA-CLAUDIU ŞULAR, Schiţă biografică a omului politic Victor Moldovan (origine, şcoală, activitate politică)
LEONORA FEŞTILĂ, Pompei Boca – personalitate a istoriei locale
VI. RESTITUIRI
MIHAI GEORGIŢĂ, Încă o istorie a regimentului de graniţă de la Năsăud (II)
ADRIAN ONOFREIU, Contribuţii documentare privind istoricul Districtului Năsăud (1861-1876)
VII. VARIA
DANA-MARIA RUS, Populaţia satului Budeşti (judeţul Bistriţa-Năsăud) în lumina conscripţiei iosefine realizate între anii 1784-1787
NICULAE VRĂSMAŞ, Izvoare monografice bârgăuane
NICOLAE TEŞCULĂ, Teatrul şi presa. Reprezentaţii teatrale la Sighişoara relatate în presă în a doua jumătate a secolului XIX
LEON MUTI, Revista „Vatra” (1935-1940) – publicaţie învăţătorească din judeţul Năsăud
PAULA BURDEŢI, Depresiunea Mogoşeni – studiu geografic
CLAUDIA SEPTIMIA PETEANU, Nestor Şimon. Corespondenţă (recenzie)
FLOAREA VAIDA, Prof. Gavrilă Tomi (in memoriam)