ARHIVA SOMEŞANĂ

ARHIVA SOMEŞANĂ. REVISTĂ DE ISTORIE ŞI CULTURĂ. V

carte
ISSN 1583-3542
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

I. ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
GEORGE G. MARINESCU, Necropola de incineraţie din epoca bronzului (Wietenberg), de la Fântânele „Între Acaţi” (jud. Bistriţa-Năsăud)
DAN LUCIAN VAIDA, Brăţări celtice în nord-estul Transilvaniei (sec. IV–II î. Chr.)
II. ŞCOALĂ, BISERICĂ, SOCIETATE
CLAUDIA SEPTIMIA PETEANU, Moralitate şi moralizare în „Ţidulele de cununie” din comunitatea Leşu în prima jumătate a secolului al XIX-lea
IOSIF MARIN BALOG, Politica financiară a Vienei în Transilvania între revoluţia paşoptistă şi dualism: cazul filialei braşovene a băncii vieneze „Creditanstalt”
FELICIA ADĂSCĂLIŢEI, Situaţia materială a bisericilor în protopopiatul greco-catolic al Hunedoarei (1853–1867)
ANA VICTORIA SIMA, În lumina ecleziologiei postridentine. Biserica Română unită la mijlocul secolului al XIX-lea
MIRELA ANDREI, Şcoala confesională năsăudeană în timpul regimului politic dualist austro-ungar
LUMINIŢA DUMĂNESCU, Procesele pentru paternitate din districtul Năsăudului
MACARIE MARIUS DAN DRĂGOI, Instituirea preoţilor în vicariatul Rodnei – cazul de la Feldru din 1890
DIANA MARIA COVACI, Mişcarea pentru o salarizare adecvată a capitlului greco-catolic român de Alba–Iulia şi Făgăraş între anii 1903–1918’
III. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
ROMULUS ZAMFIR, Problematica prezentă a simbolurilor şi ornamentului arhitectura şi arta populară românească
IOAN RADU NISTOR, Gospodărie şi arhitectură populară la Năsăud
GABRIELA SERMEŞAN, Rituri funerare în Ţara Năsăudului
DAN PRAHASE, George Coşbuc şi basmul parodie: Patru portărei
IV. RESTITUIRI. MEMORII
VIRGIL ŞOTROPA, Pagini de amintiri (II)
ADRIAN ONOFREIU, Contribuţii documentare privind istoria Comitatului Bistriţa-Năsăud – 1876–1899 (I)
NICULAE VRĂSMAŞ, Izvoare monografice bârgăuane (II)
V. PERSONALITĂŢI
LIVIU PĂIUŞ, Florian Porcius – om al cetăţii
FLOARE VAIDA, Academicianul Dumitru Protase – la 80 de ani
VI. VARIA
IRONIM MARŢIAN, „Memorialul reuniunei învăţătoresci gr.-cath. «MARIANA» în Năsăud. 1876–1901”
IOANELA ALIS SENI, IOAN SENI, Despre academicienii năsudeni la ceas aniversar – 140 de ani de la înfiinţarea Academiei Române
IOAN BÂCĂ, Contribuţia documentelor de arhivă la cunoaşterea geografiei judeţului Bistriţa-Năsăud