MEDICINĂ VETERINARĂ

VIRUSURI, VIROZE ŞI BOLI PRIONICE LA ANIMALE
ANIMAL VIRUSES AND PRION DISEASE

Constantin Vasiu

carte
ISBN 973-7867-23-8
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea se adresează medicilor veterinari şi umani, biologilor, inginerilor zootehnişti, biotehnologilor sau altor specialişti din domenii înrudite, precum şi studenţilor. Se bazează pe consultarea a numeroase referinţe bibliografice de microbiologie şi îndeosebi de virusologie şi privind bolile infecţioase la om şi animale. Bolile sunt expuse după schema clasică, cu unele ajustări. Sunt prezentate noţiunile de bază, un scurt istoric, răspândire şi importanţă, epizootologie, patogeneză, tabloul clinic şi morfopatologic, diagnosticul, profilaxie şi combatere.