ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

ANALIZĂ MATEMATICĂ

Liana Lupşa, Lucia Blaga

carte
ISBN 973-86505-6-9
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Lucrarea este un suport de curs pentru studenţi, care uşurează prin observaţii şi exemple înţelegerea unor noţiuni şi proprietăţi legate de studiul funcţiilor reale şi vectoriale de una sau mai multe variabile.Pe lângă baza teoretică şi exemplele care compun această carte, ultimul capitol conţine şi un set de probleme propuse studenţilor pentru rezolvare.