ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

ANALIZĂ MATEMATICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE

Viorica Mureşan

carte
ISBN 973-86710-5-1
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Prezenta carte se adresează atât studenţilor, cât şi profesorilor de matematică. Ea cuprinde începând de la integralele nedefinite şi cele definite, integrale proprii, integrale curbilinii, integrale duble şi triple, continuând apoi cu teoria câmpului şi ecuaţii diferenţiale, până la ecuaţii diferenţiale liniare de ordin n. La sfârşitul fiecărui capitol sunt prezentate exerciţii şi probleme rezolvate, apoi se propun altele spre rezolvare.