RELIGIE ŞI TEOLOGIE

INIMA „LOCAŞ AL DUHULUI SFÂNT” ÎN SPIRITUALITATEA RĂSĂRITEANĂ
THE HEART ,SHELTER OF THE HOLY SPIRIT’ IN THE EASTERN SPIRITUALITY

Adrian Gh. Paul

carte
ISBN 978-973-7867-64-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„… o sinteză a celor mai înalte trăiri, simţiri, experienţe şi povăţuiri duhovniceşti ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii dreptmăritoare din Răsărit cu privire la curăţirea inimii”.„… un ghid necesar vieţii duhovniceşti din Biserica noastră, atât pentru monahi, preoţi şi teologi, cât şi pentru tot creştinul dreptmăritor care caută «Împărăţia lui Dumnezeu cea dinlăuntrul inimii»”.
† JUSTIN SIGHETEANU, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului