RELIGIE ŞI TEOLOGIE

INTRODUCERE ÎN STUDIUL TEOLOGIEI MORALE. PRINCIPII ŞI CONCEPTE GENERALE
THE INTRODUCTION TO THE MORAL THEOLOGY. GENERAL PRINCIPLES AND CONCEPTS

Adrian Gh. Paul

carte
ISBN 978-973-7867-34-6
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Teologia Morală este o disciplină sistematică, însă cu o finalitate practică care studiază totalitatea mijloacelor spirituale necesare dobândirii de către om a mântuirii sale şi a vieţii veşnice. Ea are ca scop formarea unui anumit mod de a gândi şi, mai ales, a unui mod de a fi şi de a trăi în această lume.
Scopul lucrării este de informare generală a tuturor celor care doresc să se iniţieze în bogata experienţă a vieţii sfinţitoare, deci şi morale, a vieţii bisericeşti, să aprofundeze, prin experienţă ascetică şi trăire autentică, viaţa plină de har a Sfinţilor Părinţi şi asceţi monahi răsăriteni păstrată în Biserica Ortodoxă, mai ales prin dobândirea virtuţilor şi prin contemplaţie mistică.