RELIGIE ŞI TEOLOGIE

MIŞCAREA ERETICĂ MESSALIANĂ ŞI SPIRITUALITATEA MONAHALĂ RĂSĂRITEANĂ
THE MESSALIAN HERETIC MOVEMENT AND THE EASTERN FRIAR SPIRITUALITY.

Adrian Gh. Paul

carte
ISBN 973-7867-42-4
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Volumul se vrea a fi un răspuns cert la marile teme spirituale dezvoltate de-a lungul vremii în Biserica Ortodoxă răsăriteană, prin evidenţierea aportului major pe care l-au avut Părinţii ascetici şi monahi răsăriteni, din prima perioadă a vieţii monahale, la formarea şi stabilizarea Spiritualităţii ascetico-mistice în Răsărit, şi care au manifestat o adevărată influenţă în întreaga lume creştină, atât răsăriteană, cât şi apuseană.