RELIGIE ŞI TEOLOGIE

SEMNIFICAŢIA MORŢII ŞI A ÎNVIERII NOASTRE ÎN HRISTOS
THE MEANING OF OUR DEATH AND RESURRECTION INTO CHRIST

Adrian Gh. Paul

carte
ISBN 973-7867-32-7
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Lucrarea tânărului teolog Adrian Gheorghe Paul este inspirată de Dumnezeu, prin meditaţiile pe care le prezintă după o lungă şi minuţioasă aprofundare teologică în duhul spiritualităţii Bisericii Ortodoxe de Răsărit, şi de mult folos pentru mântuirea noastră, motiv pentru care apreciem într-un mod deosebit activitatea domniei sale în ogorul Domnului şi transmitem arhiereşti binecuvântări tuturor celor ce se vor folosi duhovniceşte de această lucrare.” (Prea Sfinţia Sa, Justinian, Episcop al Maramureşului şi Sătmarului)