MONOGRAFII

CORVINEŞTI. UN SAT DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI
CORVINEŞTI. A VILLAGE IN THE TRANSYLVANIAN PLAIN

Iulian Patca

carte
ISBN 973-7867-10-6
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„...o interesantă lucrare despre satul Corvineşti (com. Matei, jud. Bistriţa-Năsăud), situat în nordul Câmpiei Transilvane. Autorul, Iulian Patca, fiu devotat al satului, a adunat, sistematizat judicios şi a comentat cu mult discernământ un bogat material documentar, foarte valoros, pe care îl prezintă cu multă pricepere şi în mod atrăgător, punând astfel în lumină trecutul şi dezvoltarea acestei localităţi cu populaţie majoritar românească.” (Prof. univ. dr. D. Protase)