ARHEOLOGIE

CHRISTIANA MINORA. STUDII, ARTICOLE ŞI NOTE ÎN LEGĂTURĂ CU CREŞTINISMUL TIMPURIU DIN DACIA ROMANĂ, DACIA POSTROMANĂ ŞI UNELE PROVINCII VECINE
STUDIEN, AUFSÄTZE UND NOTIZEN BETREFF END DIE GESCHICHTE DES FRÜHEN CHRISTENTUMS IN DAKIEN, IN DEN DAKISCHEN PROVINZEN NACH AURELIAN’S RÜCKZUG UND IN EINIGEN NACHBARPROVINZEN

(SERIA INTERFERENŢE ETNICE ŞI CULTURALE ÎN MILENIILE I A. CHR. – I P. CHR. VOL. XVI.
EDITORII SERIEI: NICOLAE GUDEA, CĂLIN COSMA, AUREL RUSTOIU)

Nicolae Gudea

carte
ISBN 978-606-543-126-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cuprins

I. Studii, articole şi note de început: preludiul cercetărilor 1978–1988
I.1. VASUL CU INSCRIPŢIE CREŞTINĂ DE LA MOIGRAD. Contribuţii la istoria creştinismului în Dacia după retragerea aureliană
I.2. DAS GEFÄSS MIT CHRISTLICHER INSCHRIFT AUS MOIGRAD.
I.3. DESPRE O GEMĂ GNOSTICĂ CU INSCRIPŢIE DIN MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ DIN ZALĂU
I.4. ÎN LEGĂTURĂ CU O NOUĂ DESCOPERIRE CU CARACTER CREŞTIN LA POROLISSUM
I.5. ECONOMIE, POPULAŢIE ŞI SOCIETATE ÎN DACIA INTRACARPATICĂ ÎN PRIMUL SECOL DUPĂ ABANDONAREA PROVINCIEI (275–380 p. Chr.)
I.6. UN OPAIŢ DE BRONZ BIZANTIN DE LA POROLISSUM
II. Lucrări generale privind creştinismul daco-roman (după 1988)
II.7. DESPRE EXISTENŢA LA ROMÂNI A CONŞTIINŢEI UNUI CREŞTINISM INIŢIAL DE RIT ROMAN ŞI LIMBĂ LATINĂ
II. 8. SULL’ESISTENZA AI ROMENI NEL MEDIOEVO DELLA MEMORIA DI UN CRISTIANESIMO INIZIALE (ANTICO?) DI RITO ROMANO E DI LINGUA LATINA
II.9. IL CRISTIANESIMO DACO-ROMANO NELLA STORIOGRAFIA GRECO-CATTOLICA ROMENA MODERNA E CONTEMPORANEA
II.10. CREŞTINISMUL VECHI ROMÂNESC ÎNTRE MIT ŞI REALITATE. DESPRE LEGENDA REFERITOARE LA PREDICAREA APOSTOLULUI FILIP ÎN DOBROGEA
II.11. DIE ANFÄNGE DES CHRISTENTUMS BEI DEN DAKO-RÖMERN
II.12. CREŞTINISMUL DACO-ROMAN. 2. POTIRUL DE LA MOIGRAD ŞI PROBLEMELE RĂSPÂNDIRII CREŞTINISMULUI PE TERITORIUL FOSTELOR PROVINCII DACICE ÎN SECOLUL IV (275–380 p. Chr.)
II.13. DAS DAKISCH-RÖMISCHE CHRISTENTUM. 2. DER KELCH VON MOIGRAD UND DIE FRAGE DER VERBREITUNG DES CHRISTENTUMS AUF DEM GEBIET DER EHEMALIGEN DAKISCHEN PROVINZEN IM 4. JH. (275–380 n. Chr.)
II.14. DAS GEFÄSS MIT CHRISTLICHER INSCHRIFT AUS MOIGRAD. BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES CHRISTENTUMS IM EHEMALIGEN DAKIEN NACH AURELIANS RÜCKZUG
II.15. SEMNE ÎN FORMĂ DE CRUCE PE VASE ROMANE DE LA POROLISSUM. DESPRE SEMNELE ÎN FORMĂ DE CRUCE INCIZATE SAU ZGÂRIATE PE OBIECTE DE UZ COMUN ÎN EPOCA PRECONSTANTIANĂ
II.16. KREUZFÖRMIGE ZEICHEN AUF GEGENSTÄNDEN DES ALLTÄGLICHEN GEBRAUCHS AUS VORKONSTANTINISCHER ZEIT
III. Date noi şi importante în legătură cu potirul de la Moigrad
III.17. DAS GEFÄSS MIT CHRISTLICHER INSCHRIFT AUS MOIGRAD. BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES CHRISTENTUMS IM EHEMALIGEN DAKIEN NACH AURELIANS RÜCKZUG
III.18. VASUL CU INSCRIPŢIE ŞI SIMBOLURI CREŞTINE DE LA MOIGRAD
III.19. VASUL CU INSCRIPŢIE ŞI SIMBOLURI CREŞTINE DE LA MOIGRAD. CONTRIBUŢII LA ISTORIA CREŞTINISMULUI ÎN DACIA DUPĂ RETRAGEREA AURELIANĂ.
III. 19A. LA SECONDE ÉTAPE DU CHRISTIANISME DACO-ROMAIN. LE CALICE DE MOIGRAD ET LE PROBLÈME DE LA PROPAGATION DU CHRISTIANISME SUR LE TERRITOIRE DES ANCIENNES PROVINCES DACIQUES AU IVe SIÈCLE (275–380 p. Chr.)
IV. Lucrări privind creştinismul timpuriu în provinciile vecine cu Daciile
IV.20. ÜBER EINE TONFORM VON BĂRBOŞI MIT DER DARSTELLUNG EINER ESELKÖPFIGEN MENSCHLICHEN GESTALT
IV.21. DESCOPERIRI CREŞTINE TIMPURII (PÂNĂ la 313 p. Chr.) ÎN PROVINCIILE ROMANE DIN JURUL DACIILOR
IV.22. EIN MIT INSCHRIFT VERSEHENER GOLDENER RING AUS GOZNITZA (MOESIA INFERIOR)
IV.23. VIRGIL LUNGU, CREŞTINISMUL ÎN SCYTHIA MINOR ÎN CONTEXTUL VEST-PONTIC, SIBIU – CONSTANŢA (2000)
V. Note de arheologie creştină
V.24. NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 1. DESPRE UN FUND DE VAS DE LA MICĂSASA
V.25. NOTIŢE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 1A. O CLĂDIRE DIN AŞEZAREA RURALĂ DE LA GORNEA ÎNTRE LOCUIRE RUSTICĂ ŞI BASILICĂ CREŞTINĂ
V.26. NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINÄ. 2. VASUL DE STICLĂ DE LA NOVAE
V.27. NOTIZEN CHRISTLICHER ARCHÄOLOGIE. 2A. DAS GLASGEFÄSS VON NOVAE (SVISTOV, BULGARIEN)
V.28. NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 3. INELUL DE AUR CU INSCRIPŢIE DE LA GOZNITZA (MOESIA INFERIOR)
V.29. NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 4. DESCOPERIRILE CREŞTINE TIMPURII DE LA GÂRLA MARE (JUD. MEHEDINŢI)
V.30. NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 5. CORRIGENDA LA O INTERVENŢIE PRIVIND VASUL CU INSCRIPŢII ŞI SIMBOLURI CREŞTINE DE LA MOIGRAD
V.31. NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 6. DESPRE DATAREA ŞI INTERPRETAREA UNOR PIESE DESCOPERITE ÎN DACIA ŞI DATÂND DIN EPOCA CREŞTINĂ VECHE (106–275/313 p. Chr.)
V.32. NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 7. DESPRE UN INEL DE AUR CU GEMĂ CU SIMBOLURI CREŞTINE ŞI INSCRIPŢIE DE LA DUROSTORUM (MOESIA II)
V.33. NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 8. DESPRE O GEMĂ GNOSTICĂ DE LA GARVĂN/DINOGETIA (MOESIA INFERIOR)
V.34. NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 8A. DESPRE UN INEL DE ARGINT BIZANTIN DE CĂSĂTORIE DE LA DUROSTORUM (MOESIA SECUNDA) NOTES ON CHRISTIAN ARCHAEOLOGY. 8A. CONSIDERATIONS ON A SILVER RING WHICH WAS DISCOVERED AT DUROSTORUM (MOESIA SECUNDA)
VI. Varia
VI.35. DESPRE UN OPAIŢ DE LUT BIZANTIN CREŞTIN DIN MUZEUL DE ISTORIE DIN CLUJ NAPOCA
VI.36. NOTE EPIGRAFICE. IV. INSCRIPŢII GNOSTICE
VI.37. VORSCHLAG FÜR EINE NEUE LESUNG DER INSCHRIFT OMHARVG AUF DEM RING NR. 3 AUS DEM GRAB NR. 1 VON APAHIDA (KLAUSENBURG/CLUJ; RUMÄNIEN) / PROPUNERE PENTRU O NOUĂ LECTURĂ A INSCRIPŢIEI OMHARUG DE PE INELUL NR. 3 DIN MORMÂNTUL NR. 1 DE LA APAHIDA (I)
VI.38. CRUCEA – RELICVAR DESCOPERITĂ LA DĂBÂCA. CONSIDERAŢII PRIVIND TIPOLOGIA ŞI CRONOLOGIA CRUCILOR-RELICVAR BIZANTINE DIN BRONZ, CU FIGURI ÎN RELIEF, DESCOPERITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI