ARHEOLOGIE

CASTRUL ROMAN DE LA SLĂVENI
THE ROMAN AUXILIARY FORT FROM SLĂVENI

(SERIA INTERFERENŢE ETNICE ŞI CULTURALE ÎN MILENIILE I A. CHR. – I P. CHR. VOL. XIX.
EDITORII SERIEI: NICOLAE GUDEA, CĂLIN COSMA, AUREL RUSTOIU)

Dumitru Tudor, Gheorghe Popilian, Dorel Bondoc, Nicolae Gudea

carte
ISBN 978-606-543-198-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0
Preț: 40 lei

În anul 2011 s-au împlinit 30 de ani de la încheierea săpăturilor arheologice la castrul şi aşezarea civilă de la Slăveni/Dolj (baie, templu, locuinţe etc.). Din motive obiective şi subiective monografia castrului şi aşezării nu a fost publicată. Decesul profesorului D. Tudor, apoi a altui membru a colectivului, profesorul O. Toporu, au fost cauzele principale ale acestei situaţii. S-au mai adăugat apoi reorientarea cercetărilor prof. G. Popilian spre alte domenii şi în fine, starea precară de sănătate a ultimului.
În prezent, la iniţiativa prof. G. Popilian (şi sub directa sa conducere), doi colaboratori la cercetările arheologice din sudul Daciei, dr. D. Bondoc şi prof. dr. N. Gudea, s-au decis să îndeplinească dezideratul menţionat mai sus şi să elaboreze o monografie a castrului de la Slăveni şi a aşezării lui civile.
Monografia urmează un plan clasic, adoptat mai demult în arheologia provincială romană, plan care acoperă toate problemele pe care le ridică cercetarea unui obiectiv atât de complex (la ora aceasta cel mai complex din Dacia de sud). În contextul în care în România monografia arheologică nu are încă un rol decisiv în rezolvarea problemelor unei epoci istorice (oricare ar fi ea), elaborarea monografiei despre Slăveni are scopul de a întregi cunoştinţele despre epoca romană în Dacia de sud (Oştenia mai ales), dar şi pentru întreaga Dacie.
Monografia va pune la dispoziţia cercetătorilor (dar şi studenţilor) de pretutindeni date despre un castru ale cărui începuturi datează dinainte de înfiinţarea Daciei (epoca Moesiei Inferior 101–106 şi se încheie odată cu provincia de sud (275)).
Scopul monografiei este nu atât rezolvarea problemelor de istorie militară (care ocupă desigur un loc important), cât punerea în lumină a elementelor vieţii soldatului roman, calitatea vieţii lui, legăturile cu mediul civil, forţa romanizatoare pe care a avut-o soldatul roman în context provincial dacic.
Monografia castrului de la Slăveni încearcă să demonstreze că Dacia a aparţinut tipului occidental de viaţă romană, că fortificaţia a coagulat în jurul lui o bună parte din factorii procesului de romanizare. Toate acestea se vor reflecta atât în contextul scris a monografiei, cât şi, mai ales, în partea de prezentare a culturii materiale (prin comparaţie) ilustrată în catalog.


Cuprins


Cuvânt înainte

I. Introducere
I.1. Scopul şi sarcinile lucrării
I.2. Istoricul săpăturilor şi cercetărilor arheologice
I.3. Săpăturile arheologice efectuate în castru şi aşezarea civilă
I.4. Stadiul actual al cercetărilor
I.5. Metoda de lucru
I.6. Bibliografia referitoare la castru şi la aşezarea civilă
I.7. Starea actuală de conservare a castrului şi aşezării civile

II. Din istoria militară a teritoriului sud-dacic
II.1. Etapa moesică a organizării militare în teritoriu (101–119)
II.2. Etapa provinciei Dacia Inferior (119–250)
II.3. Despre frontiera de nord şi est a provinciei Dacia Inferior / Malvensis

III. Despre castrul roman de la Slăveni
Poziţia geografică şi strategică a castrului pe limes alvtanvs
III.1. Faza cu incinta din val de pământ (faza 1)
III.2. Castrul cu incinta din val de pământ, faza 2 (după anul 119)
III.3. Faza cu incinta din zid de piatră (205–250)
III.4. Despre circulaţia monetară în castrul şi aşezarea romană de la Slăveni
III.5. Sfârşitul castrului

IV. Despre aşezarea civilă a castrului
IV.1. Poziţia aşezării civile în raport cu castrul
IV.2. Date tehnice în legătură cu aşezarea civilă
IV.3. Date în legătură cu cimitirele
V. Unităţile militare care au staţionat stabil sau temporar în castrul de la Slăveni

VI. Concluzii
VI.1. Comentariu istoric despre categoriile de material arheologic (ceramică, unelte, armament şi echipament, circulaţie monetară)
VI.2. Importanţa castrului şi a aşezării civile
VI.3. Importanţa castrului pentru viaţa romană din sudul Daciei
VI.4. Biserica paleocreştină

Bibliografie
Lista ilustraţiilor din text
Ilustraţie în text
Repertoriul materialului arheologic
Das Römergrenzkastell von Slăveni (Dacia Inferior/Malvensis) (Zusammenfassung)
Lista planșelor