ARHEOLOGIE

DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA BRÂGLEZ (COMUNA SURDUC, JUDEŢUL SĂLAJ)
THE BRONZE DEPOSIT FROM BRÂGLEZ (SURDUC, SĂLAJ COUNTY)

Ioan Bejinariu

carte
ISBN 978-973-7867-93-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Extrem de puţine depozite de bronzuri au fost descoperite în cursul unor cercetări arheologice. Depozitul descoperit la Brâglez în anul 2002 este unul dintre ele. Observaţiile efectuate cu ocazia descoperirii, precum şi cantitatea şi varietatea pieselor de bronz care-l compun, oferă date concrete şi foarte importante pentru problema controversată a caracterului depunerilor preistorice de piese de metal. Este vorba despre 184 de obiecte de bronz: arme, unelte, podoabe, piese utilizate în procesul prelucrării metalului, precum şi de materie primă şi resturi de turnare, cărora li se adaugă fragmente dintr-o piesă de argint, asociere extrem de puţin întâlnită în cazul depozitelor de la sfârşitul epocii bronzului din Europa. O parte a pieselor depuse sunt întregi, însă imensa majoritate sunt fragmente şi prezintă dovezi certe de fragmentare intenţionată.