ARHEOLOGIE

SCULPTURA ANTICĂ DIN EXPOZIŢIA DE BAZĂ A MUZEULUI DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE CONSTANŢA
ANCIENT SCULPTURE IN THE PERMANENT EXHIBITION OF THE MUSEUM OF NATIONAL HISTORY AND ARCHAEOLOGY CONSTANŢA
(SERIA IMAGINES. STUDIES IN ANCIENT ARTS AND ICONOGRAPHY. 2.
SERIES EDITOR: CRISTINA-GEORGETA ALEXANDRESCU)

Zaharia Covacef

carte
ISBN 978-606-543-212-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Numeroasele monumente sculpturale antice descoperite pe teritoriul Dobrogei oferă, prin tematica variată pe care au abordat-o, prin modul în care au fost realizate, interesante subiecte de studiu privind diversele aspecte ale vieţii economice, sociale şi politice. Datele obţinute din aceste cercetări, coroborate cu informaţiile din alte surse (izvoare scrise, documente epigrafice şi numismatice, materiale arheologice) contribuie la reconstituirea ansamblului vieţii antice dintr-o aşezare, dintr-o regiune, dintr-o ţară. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa dispune de o colecţie importantă de monumente sculpturale, de o mare varietate, provenite din diverse puncte ale Dobrogei atât ca urmare a unor descoperiri ocazionale, cât şi din cercetările sistematice. Nu toate aceste monumente şi-au găsit locul în expoziţia de bază a muzeului; de asemenea, multe dintre descoperirile mai vechi se află în colecţiile altor muzee (din ţară sau din străinătate) sau în colecţii private. Cele mai multe dintre descoperiri s-au făcut la Tomis şi în teritoriul acestuia. Până la apariţia unei lucrări privitoare la sculptura anticului Tomis, am considerat util să oferim un catalog al monumentelor sculpturale antice din colecţiile Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, aflate în expoziţia de bază. În acest fel venim în sprijinul vizitatorilor – avizaţi sau nu – care vor să afle mai multe despre piesele pe care le admiră în muzeul nostru.” (din „Introducere”)


Cuprins

Sculptura antică în expoziţia de bază a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa – Introducere
Ancient sculpture in the permanent Exhibition of the museum for National History and Archaeology Constanţa – Introduction
Potrete imperiale
Tezaurul de sculpturi de la Tomis
Divinităţi
Jupiter
Apollo
Mercur
Venus
Dioscurii
Bacchus
Triada Eleusină
Nemesis
Hercules
Cybele
Jupiter Dolichenus
Mithras
Cavalerii Danubieni
Cavalerul Trac
Divinităţi neidentificate
Monumente onorifice / funerare
Altar
Statui
Busturi acefale
Busturi portret
Stele funerare
Pinia
Sarcofage
Lei funerari
Cadran solar
Aşa-zisă masă de cult
Frize
Abrevieri
Bibliografie
Lista ilustraţiei
Indice general