ARHEOLOGIE

CERAMICA ROMANĂ DE LA NAPOCA
THE ROMAN POTTERY FROM NAPOCA

Viorica Rusu-Bolindeţ

carte
ISBN 978-973-1686-08-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea reprezintă monografia ceramicii romane de la Napoca. Prin incursiunea făcută asupra evoluţiei aşezării romane de la Napoca, ca şi prin sinteza realizată asupra stadiului cercetării ceramicii romane din provincia Dacia, autoarea oferă informaţii extrem de importante atât pentru cunoaşterea unuia dintre cele mai însemnate oraşe ale provinciei, cât şi pentru conturarea situaţiei reale a studiilor speciale consacrate ceramicii romane din Dacia. Tratarea problemelor de metodologie în cercetarea ceramicii romane din Imperiu şi din provincia Dacia oferă de asemenea ocazia iterării datelor de ultimă oră referitoare la studiul acestei categorii de artefacte, racordat la bibliografia de specialitate din străinătate.