NUMISMATICĂ

THE ROMAN REPUBLICAN COINAGE IN DOBRUDJA.
(SERIA COINS FROM ROMAN SITES AND COLLECTIONS OF ROMAN COINS FROM ROMANIA. VOL. X
EDITOR: CRISTIAN GĂZDAC)

Gabriel Talmaţchi

carte
ISBN 978-973-7867-52-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea face parte din seria „Coins from Roman Sites and collections of Roman Coins from Romania”. Tratează circulaţia monedelor romane republicane pe teritoriul situat între Dunăre şi Marea Neagră.