ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

ROMÂNII BALCANICI. AROMÂNII * MEGLENOROMÂNII
THE ROMANIANS IN THE BALKANS. THE AROMANIANS. THE MEGLENOROMANIANS

carte
ISBN 973-87025-3-4
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Este un catalog lansat cu ocazia expoziţiei realizată de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” şi Muzeul de Artă Populară Constanţa în toamna anului 2004 la Parlamentul României.Lucrarea cuprinde pe lângă catalogul ilustrat cu obiecte de podoabă, îmbrăcăminte, vase, pături şi feţe de pernă aparţinând aromânilor şi o serie de studii despre istoria aromânilor, arhitectura, ocupaţiile, portul, obiceiurile de sărbători, naştere, nuntă, înmormântare.