ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

DOBROGEA. MEMORIA PĂMÂNTULUI. RESTITUTIO ARHIVA MUZEUL NAŢIONAL AL SATULUI „DIMITRIE GUSTI” / DOBROGEA. THE MEMORY OF THE LAND.
RESTITUTIO THE ARCHIVES OF THE “DIMITRIE GUSTI” NATIONAL VILLAGE MUSEUM

Paula Popoiu

carte
ISBN 978-973-1868-68-4
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Album cuprinzând colecţia de fotografii din Dobrogea aflată în patrimoniul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, constituită în urma campaniilor de cercetare desfăşurate între anii 1952–1953 şi 1588–1959. Albumul înfăţişează imagini ale habitatului cu aspecte caracteristice mediului dobrogean, peisaje de pe lacul Murighiol, aşezări tipice din podişul dobrogean sau de pe malul Dunării, aspecte din şantierele arheologice de la Mangalia sau Basarabi, case şi construcţii economice.