FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE

MANAGEMENTUL CALITĂŢII VIEŢII ŞI CONDIŢIEI UMANE. CENTRUL DE CONSULTANŢĂ
THE MANAGEMENT OF HUMAN LIFE AND CONDITION. THE CONSULTANCY CENTRE

Aurelian Burcu

carte
ISBN 973-7867-04-1
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Volumul investighează şi evidenţiază soluţiile practice privind formele, tehnicile, metodele şi procedurile necesar a fi însuşite de orice structură organizatorică ce-şi propune a satisface anumite cerinţe ale clienţilor prin prestarea serviciilor de consultanţă în Managementul Calităţii Vieţii şi Condiţiei Umane.Astfel se identifică formele juridice de maximă incidenţă, atât din punct de vedere legal, cât şi al eficienţei în afaceri, dar şi sub aspectul flexibilităţii, al adaptabilităţii continue la modelele în schimbare ale societăţii, al raporturilor dintre cadrele de personal, al structurilor interne de gestiune şi organizare, pentru a respecta principiul maximului de eficienţă cu minim de costuri/pierderi. Toate acestea ţinând cont de realităţile întâlnite pe piaţa română, dar bazate/adaptate după experienţa îndelungată a specialiştilor din societatea vestică (în special SUA).Un capitol important al proiectului îl reprezintă aspectele manageriale, axate pe specificul consultanţei în discuţie, dar şi marketingul serviciilor, luându-se în calcul atât serviciile principale (specifice) cât şi cele conexe, posibil a fi realizate cu acelaşi personal, în cadrul aceleiaşi structuri organizatorice, conform principiului maximei eficienţe în condiţiile satisfacerii nevoilor reale ale clienţilor.