FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE

MANAGEMENTUL CALITĂŢII VIEŢII ŞI CONDIŢIEI UMANE. ABILITĂŢILE CONSILIERULUI
THE MANAGEMENT OF HUMAN LIFE AND CONDITION. THE COUNCILLOR ABILITIES

Aurelian Burcu

carte
ISBN 973-7867-03-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea urmăreşte identificarea ansamblului de capacităţi native, dar şi de abilităţi dobândite pe parcurs, strict necesare derulării procesului de consiliere în Managementul calităţii Vieţii şi Condiţiei Umane. Consilierea înseşi necesită, în acelaşi timp o anumită perspectivă specială asupra fiinţei umane, în măsură, pe de o parte, să înţeleagă Omul ca un “produs” al acţiunii sinergice a unei multitudini de factori (aşa cum ni-l descoperă Psihologia Fiinţei) şi, totodată, o Fiinţă dotată cu libertatea, îndatorirea şi responsabilitatea trasării propriului destin în viaţă, în lume şi în cosmos, iar, pe de altă parte, să solicite consilierului a se apropia de toţi oamenii cu dragoste, cu admiraţie şi cu cel mai profund respect.Astfel încât, consilierul este acea fiinţă umană, cu nimic mai deosebită decât celelalte, dar care are pregătirea, şi posibilitatea practică – altfel spus este profesionistul – ce se îndeletniceşte cu sprijinirea dezvoltării personale, călăuzirea semenilor săi spre regăsirea de sine, descoperirea Drumului vieţii, realizarea misiunii în viaţă şi în lume, precum şi armonizarea Fiinţei, atât în raport cu sine înseşi, cât şi în raport cu lumea, cu universul, Împlinirea de Sine a fiecărei Fiinţe Umane, fiind scopul şi îndatorirea sa de bază.Consilierul preia astfel roluri de acum desuete, al căror loc pe scena vieţii comunitare contemporane devine din ce în ce mai formal, rigid, inadaptat cerinţelor dezvoltării umane individuale, precum cele de: preot, psiholog clasic, asistentului social, consultant personal, etc.Spre atingerea acestor finalităţi, consilierul însuşi trebuie sa se supună unei pregătiri speciale. Nu să fie un model, aşa cum greşit se cere uneori; modelele sunt numai pentru mase, pe când fiinţele umane contemporane au îndatorirea (şi necesitatea de prim rang) de a-şi descoperi propriul Drum, individual şi unic; de a juca propriul rol pe scena lumii; de a-şi clădi propria viaţă personală şi comunitară în acelaşi timp.Despre toate acestea, şi încă despre altele, dă socoteală volumul.