FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE

MANAGEMENTUL CALITĂŢII VIEŢII ŞI CONDIŢIEI UMANE. FUNDAMENTELE CONSILIERII
THE MANAGEMENT OF HUMAN LIFE AND CONDITION. THE FUNDAMENTS OF CONCILIATION

Aurelian Burcu

carte
ISBN 973-87025-9-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Consilierea în managementul calităţii vieţii şi condiţiei umane se constituie ca un procedeu de aplicabilitate practică menit să sprijine fiinţa umană în demersul regăsirii de sine: autocunoaştere, înţelegerea lumii şi universului în care trăieşte, autovalorizare şi dezvoltare personală, toate acestea puse în slujba asigurării împlinirii de sine, aici şi acum, în această viaţă şi în această lume.Abordarea porneşte de la viziunea transdisciplinară asupra persoanei şi fiinţei umane (precum şi asupra proceselor cosmice de evoluţie a vieţii), viziune construită pe fundamentele conceptuale a ceea ce momentan denumim în mod obişnuit: teologie, psihologie, asistenţă socială, sociologie antropologie etc. Dar care, în fapt sunt numai capitole ale unei viitoare ştiinţe universale, fragmente dintr-un mod de viaţă, de educaţie şi acţiune ce se doreşte paideic şi profund transformator pentru realităţile umane şi comunitare.Volumul prezintă cadrele majore şi fundamentale pentru: optica împărtăşită faţă de fiinţa umană client în procesul consilierii (ontologia), pentru definirea managementului calităţii vieţii şi condiţiei umane precum şi a noii forme de consiliere, prezentarea obiectivelor propuse de acestea, urmate de tratarea procedurii speciale de consultanţă, alături de unele dintre instrumentele utilizate în acest proces complex.Cartea priveşte omul ca fenomen în sine, aflat la confluenţa unei multitudini de factori venind din patru mari direcţii: genetici, sociali, naturali şi cosmici. Fiecare influenţează într-o anumită măsură dezvoltarea fiinţei umane ca personalitate şi caracter, ca actor social şi ca destin.