ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

SĂ CONSTRUIM ÎN SIGURANŢĂ

Editor: Mircea Bejan

carte
ISBN 973-87025-2-6
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea adună lucrările Simpozionului tehnico-ştiinţific „Să construim în siguranţă”, cuprins în cadrul Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.Se prezintă lucrări/articole/studii elaborate de inspectori de muncă, cadre didactice, cercetători ştiinţifici şi specialişti, pentru dezvoltarea informării în asigurarea unui mediu de muncă mai sănătos, sistemul legislativ naţional, UE şi standarde de securitate şi sănătate specifice activităţilor de construcţii, managementul securităţii şi sănătăţii în muncă.