ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

ANALIZĂ MATEMATICĂ

Viorica Mureşan

carte
ISBN 978-973-7867-00-1
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea conţine noţiunile de bază din analiza matematică necesare aprofundării teoretice a unor capitole de matematici aplicate care sunt utilizate în disciplinele tehnice. La sfârşitul fiecărui capitol sunt prezentate exerciţii şi probleme rezolvate şi se propun spre rezolvare alte exerciţii şi probleme.