ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

DESIGN INDUSTRIAL

Mircea Bejan, Constantin C. Şaramet

carte
ISBN 973-7867-01-7
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea face joncţiunea între două lumi distincte - artă şi ştiinţe, analizează unirea dintre artă şi tehnic, permiţîndu-ne pătrunderea în fascinanta lume a formelor şi a culorilor şi o alta, riguros matematică, dictată de funcţionalism, oportunitate, analiza valorii. Se prezintă legile care „guvenează” designul industrial, modul practic de desfăşurare a unei activităţi de design, necesitatea conlucrării unui grup larg de specialişti în diverse domenii: marketing, management, ingineri, ergonomi, sociologi, psihologi, economişti, ecologişti etcPregătirea de specialitate, spiritul de echipă a activităţii de design, metodele de lucru aplicate, constituie succesul produselor/obiectelor proiectate, fabricate, vândute şi utilizate.Sunt cuprinse problemele specifice creaţiei în designul industrial ca: proporţie, ritm, compoziţie, iluzie optică, formă, legile gestatice etc. Problemelor de cost, de analiza valorii, de preţ, de material, de reciclarea materialelor, unele aspecte vizând implementarea designului industrial şi etapele de studiu etc., li se acordă o atenţie specială. Un capitol de excepţie, mai ales pentru cei care fac acum primii paşi în designul industrial, îl constituie metodele de evaluare a valorii estetice ale unui produs sau obiect.Importanţa designului industrial în conceperea produselor/obiectelor, este analizată în industria uşoară (în ceramică şi sticlă) şi în industria constructoare de maşini.In finalul cărţii se prezintă un studiu de caz şi câteva anexe care subliniază importanţa designului industrial şi evoluţia acestuia pe plan mondial.