ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

TERMODINAMICĂ ŞI FIZICĂ MOLECULARĂ

Aurel V. Pop

carte
ISBN 978-973-1868-16-5
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea urmăreşte prezentarea noţiunilor fundamentale referitoare la mărimile termice, unităţile de măsură, principiile termodinamicii, care sunt folosite în toate capitolele fizicii; explicarea fenomenelor termice şi descrierea lor matematică; însuşirea metodelor fundamentale de rezolvare a problemelor de termodinamică şi fizică moleculară; cunoaşterea unor metode de măsurare a mărimilor termice şi de interpretare a rezultatelor experimentale obţinute în investigarea proceselor termice.