ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

REZISTENŢA MATERIALELOR. 2

Mircea Bejan

carte
ISBN 973-7867-47-5
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Cartea cuprinde principiile generale ale solicitărilor simple (tracţiune, forfecare, torsiune şi încovoiere), noţiunile de bază privind starea plană şi spaţială de tensiuni şi deformaţii, solicitările compuse, calculul de rezistenţă la solicitări dinamice (prin forţe de inerţie, prin şoc, cu accent pe calculul de rezistenţă la solicitări variabile periodice), conceptele privind stabilitatea construcţiilor inginereşti, abordarea vastelor probleme privind sistemele inginereşti static nedeterminate, ce constituie instrumente necesare şi obligatorii în deprinderea de a gândi inginereşte, în asumarea răspunderilor deosebite în luarea deciziilor pentru realizarea şi exploatarea maşinilor, utilajelor şi construcţiilor tehnice sigure şi economice.