FILOLOGIE

LIMBA LATINĂ. GRAMATICĂ ŞI TEXTE
THE LATIN LANGUAGE. THE GRAMMAR AND TEXTS

Oliviu Felecan

carte
ISBN 978-973-7867-80-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0
Preț: 20 lei

Lucrarea de faţă, concepută ca un manual practic de limba latină pentru studenţii de la filologie, teologie ori filozofie, caută să ofere, pe lângă noţiunile gramaticale şi textele ilustrative, şi câteva elemente ale civilizaţiei şi culturii romane. Studiul limbii latine poate deschide accesul spre înţelegerea documentelor istorice vechi, scrise aproape în întregime în latineşte, spre celelalte vestigii arheologice, epigrafice, numismatice etc., întâlnite pe întreaga suprafaţă a ţării.