FILOLOGIE

LUCRĂRILE CELUI DE-AL XII-LEA SIMPOZION NAŢIONAL DE DIALECTOLOGIE
THE PROCEEDINGS OF THE 12TH NATIONAL SYMPOSIUM OF DIALECTOLOGY

carte
ISBN 978-973-7867-73-4
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Volumul adună lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Naţional de Dialectologie organizat în mai 2006 de către Universitatea de Nord din Baia Mare. Comunicările susţinute au abordat o tematică variată, urmărind probleme legate de graiurile dacoromâne, de graiurile sud-dunărene, diversitatea românei vorbite în comunităţile românilor din afara graniţelor, etimologie şi dialectologie, dialectologie şi ştiinţe onomastice, dialectologie şi limbă literară.