FILOLOGIE

NOŢIUNEA „MUNCĂ”. O PERSPECTIVĂ SOCIOLINGVISTICĂ ÎN DIACRONIE
THE TERM ‘LABOUR’. A SOCIO-LINGUISTIC PERSPECTIVE OF DIACHRONIC

Oliviu Felecan

carte
ISBN 973-87025-5-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Autorul continuă „tema schiţată, cu peste o jumătate de veac înainte, de Constantin Racoviţă. [...] Adevărata „acribie filologică” e de căutat, nu în van, în cartea lui Oliviu Felecan, de la prima până la ultima ei pagină. Dincolo de impecabilitatea tehnică, intrinsecă acestui elaborat armonios, pluteşte asupra lui duhul bucuriei, caracterizând orice osârdie menită să ne supravieţuiască”. (Gheorghe I. Tohăneanu)