FILOLOGIE

MONOGRAFIA TOPONIMICĂ A VĂII IZEI
THE TOPONYMICAL MONOGRAPH OF THE IZA VALLEY

Ştefan Vişovan

carte
ISBN 973-7867-07-6
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Valea Izei este un ţinut încărcat de mister şi legendă, leagăn al românismului maramureşean, care a creat, conservat şi transmis peste veacuri o cultură populară de o neasemuită frumuseţe şi originalitate.În cadrul culturii populare a zonei toponimia ocupă un loc distinct, ea oferindu-ne date extrem de interesante cu privire la constituirea şi evoluţia comunităţilor rurale, la specificul proprietăţii, la meseriile tradiţionale, la bogăţiile solului şi subsolului. Numele de locuri ascund în conţinutul lor semantic crâmpeie de istorie, fapte de cultură şi civilizaţie, conservând totodată fenomene de ordin fonetic şi gramatical ori menţinând încă în uz cuvinte pe care puţini vorbitori le mai înţeleg, sau al căror sens s-a estompat.