FILOLOGIE

LIMBAJUL DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
THE LANGUANGE IN THE ROMANIAN DRAMATURGY OF THE FIRST HALF OF THE XIXTH CENTURY

Daiana Felecan

carte
ISBN 973-87025-6-9
Anul apariției: 0
Format: A5
Nr. pagini: 0

Cartea „...se înscrie în contextul mai larg al istoriei literaturii şi al limbii române literare, ca părţi componente şi asociate din istoria culturii unui popor. Autoarea realizează o sinteză utilă, alcătuită din elemente altminteri disparate, locul central fiindu-i rezervat, pe bună dreptate, lui Alecsandri. Caracterizată prin sobrietate şi formă îngrijită, o astfel de sinteză este instructivă şi întrucât îl anunţă, chiar dacă de departe, pe Caragiale”. (Ştefan Munteanu)